การรับรอง Beta1,3d Glucan ยีสต์ขนมปัง

Transfer Point เบต้ากลูแคน นิยมสูงสุดในสหรัฐอเมริกา 

Beta1,3d Glucan ยีสต์ขนมปัง จากบริษัท Transfer Point

 

เบต้ากลูแคน Beta1,3D Glucan ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากสถาบันในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆทั่วโลก

สถาบันที่รับรอง Beta1,3D Glucan

Harvard UniversityCornell UniversityUniversity of Louisville

Tufts UniversityBrown UniversityPurdue University

University of MassachusettsUniversity of Minnesota University of Nevada

Auburn UniversityNorth Carolina A & T State University

Massachusetts Institute of Technology (MIT)Clemson University

National Institute of Health (NIH)Enviromental Technology Center

U.S. Armed Forces Radiology Research Inst. Inovation Institute, Czech Republic

Memorial Slaon Kettering Cancer CenterRepublic Hospital Motol, Czech Republic The Defence Research Establishment in Suffield, Canada

Knipovich Polar Research Institute of Fisheries and Oceanography, Russia

เอกสารแสดงผลการวิเคราะห์สารสำคัญที่มีอยู่ใน βeta-1,3 D Glucan จาก Transfer Point, Inc.

ส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรต

glucan-guarantee1-

glucan-vt

 

 

เอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ที่บอกให้เห็นถึงทิศทางของพันธะซึ่งเป็นพันธะเบต้า

ทิศทางของพันธะเป็น “เบต้า”

beta-glucan-guarantee11

betaglucan-vv

betaglucan

ความคิดเห็น