สมดุล ภูมิคุ้มกัน

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เป็นระบบที่นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดและวิวัฒนาการของมวลมนุษย์ชาติและสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ เพื่อลดความสับสนในระบบอันซับซ้อนที่ประกอบด้วยเซลล์และสารเคมีนับร้อยนับพันชนิดที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ จึงจะขอกล่าวอย่างสังเขปถึงหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

  • ป้องกันร่างกายและกาจัดสิ่งแปลกปลอมที่ไม่เป็นมิตรต่อร่างกาย
  • การจัดเซลล์ของร่างกายที่หมดอายุการใช้งานหรือเซลล์ที่ผิดปกติ
  • ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการใช้งานหรือที่ถูกทำลาย

สมดุลภูมิคุ้มกัน

เพื่อความเหมาะสมและรวดเร็วในการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมที่มีความหลากหลายมาก ช่วงวิวัฒนาการของมนุษย์เราก็ได้พัฒนารูปแบบการตอบสนองออกเป็น 4 แบบ จะขอเรียกว่า 4 สมดุลในที่นี้ (ดูรูปที่ 4.1)

สมดุลแรกคือ สมดุล Th1 (สมดุลพื้นฐานปกติ) ซึ่งเป็นสมดุลพื้นฐาน เป็นสมดุลแรกที่ร่างกายมีขึ้นเพื่อปกป้องร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมทั้งภายนอก รวมทั้งความผิดปกติภายในร่างกาย แม้ว่าต่อมาเมื่อร่างกายมีการพัฒนาสมดุลอื่นๆขึ้นมา สมดุลนี้ก็ยังเป็นสมดุลที่สำคัญ และมีการควบคุมการทำงานที่ดีที่สุด จึงไม่ส่งผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์อย่างที่พบในสมดุลอื่นๆที่จะกล่าวต่อไป