เข้าใจ เบต้ากลูแคน

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

งานวิจัย เบต้ากลูแคน ดีที่สุด
งานวิจัย เบต้ากลูแคน ดีที่สุด

รู้และเข้าใจ เบต้ากลูแคน

บทความที่จะเสนอจากนี้ไป จะเป็นการปูพื้นฐานให้ท่านผู้ฟังหรือผู้อ่าน ได้เข้าใจเบต้ากลูแคนให้ดียิ่งขึ้น จะได้ทราบว่า ทานเบต้ากลูแคนแล้ว จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง โดยจะนำข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลจากงานวิจัยมาเล่าให้ฟัง

Beta Glucan

เบต้ากลูแคน เป็นสารที่ประกอบด้วย โมเลกุลของกลูโคส มาต่อเรียงกันเป็นสายยาว และในบางตำแหน่งของสายหลักนี้ ก็ยังแตกแขนงออกไปได้ ด้วยโมเลกุลของกลูโคส โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเบต้ากลูแคน ซึ่งเบต้ากลูแคนจากแหล่งต่างๆจะมีโครงสร้างในทำนองเดียวกันนี้ เพียงแต่ความยาวของโมเลกุลกลูโคส อาจจะไม่เท่ากัน ความถี่ของ โครงสร้างแขนงอาจจะไม่เหมือนกัน เป็นต้น โดยสรุปแล้วเบต้ากลูแคนจากแหล่งต่างๆกัน หรือแม้แต่แหล่งเดียวกัน แต่ถ้ามีใช้อาหารเลี้ยงที่ต่างกัน ใช้เวลาเก็บเกี่ยวที่ต่างกัน ฯลฯ ก็จะมีโครงสร้างที่ต่างๆกัน แม้จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมือนกัน ซึ่งความแตกต่างของโครงสร้างเหล่านี้ จะส่งผลทำให้เกิด การกระตุ้นการทำงาน ของเม็ดเลือดขาวที่แตกต่างกันออกไป 

ดังนั้นการพูดถึง เบต้ากลูแคน จึงต้องพูดถึงยี่ห้อของเบต้ากลูแคน เพราะแต่ละบริษัท จะใช้เทคนิคต่างๆกัน ในแง่การใช้สายพันธุ์ การเลี้ยง การเก็บเกี่ยว การสกัด และการทำให้บริสุทธิ์ ของเบต้ากลูแคนที่ไม่เหมือนกัน 

เพราะฉะนั้น การที่จะบอกว่า เบต้ากลูแคนจากยีสต์ขนมปัง ก็ไม่ได้หมายความว่า จะได้เบต้ากลูแคนที่มีคุณสมบัติเหมือนกันไปหมด สิ่งที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเบต้ากลูแคนยี่ห้อใดดีที่สุด ก็คือการเปรียบเทียบเบต้ากลูแคนของยี่ห้อต่างๆ ซึ่งสามารถค้นหาได้ใน ข้อมูลฐานของ กระทรวงสาธารณสุขของประเทศสหรัฐอเมริกา (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) นอกจากจะมีข้อมูลการเปรียบเทียบแล้ว ยังมีข้อมูลของการนำเบต้ากลูแคนไปใช้ในกรณีต่างๆ รวมทั้งสามารถทราบถึงสถาบันที่นำไปวิจัย และยังมีที่อยู่ที่สามารถเขียนจดหมาย หรืออีเมลล์ไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ศึกษาโดยตรงได้อีกด้วย

บทความโดย : ดร.วิทยา กดุมภะ

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_sidebar]

[/col]

[/row]