เบต้ากลูแคนจากธัญพืช

          การศึกษาธัญพืชบางชนิด เช่น ข้าวโอ๊ตและข้าวบาร์เลย์ พบว่าในรำของธัญพืชเหล่านี้มีใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้ ที่สามารถลดโคเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของธัญพืชเหล่านี้ เบต้ากลูแคนของธัญพืชเหล่านี้มีพันธะ 1,4 เป็นสายหลักและพันธะ 1,3 เป็นสายแขนง การศึกษาคุณสมบัติในด้านการเสริมภูมิคุ้มกันของเบต้ากลูแคนในธัญพืชเหล่านี้ จึงเริ่มเข้าสู่ความสนใจของนักวิทยาศาสตร์