เบต้ากลูแคนและประสิทธิภาพ โดย ดร.วิทยา กดุมภะ ตอน2

เบต้ากลูแคน แนะนำ ประโยชน์ beta glucan ดีที่สุด
เบต้ากลูแคน แนะนำ ประโยชน์ beta glucan ดีที่สุด

รู้จักเบต้ากลูแคนและประสิทธิภาพ (ตอนที่2)

สาระน่ารู้ โดย ดร.วิทยา กดุมภะ

ถ้าพูดถึงขนาดของ เบต้ากลูแคน ที่ถูกต้อง การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในช่วงปี 1960-1970 พบว่ามีขนาดประมาณ 1 ไมครอน หรือเป็นขนาดของโมเลกุลกลูโคส เรียงต่อกันยาว 7 โมเลกุล และ 1 โมเลกุลของสายแขนง

ส่วนรูปร่างที่ถูกต้อง หรือเหมาะสมที่พูดถึงคือ โครงสร้าง 3 มิติ ของโมเลกุลเบต้ากลูแคน ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เบต้ากลูแคนในแต่ละยี่ห้อ จะมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากโครงสร้าง 3 มิติตามธรรมชาติ อาจจะถูกทำลายไปอย่างง่ายดาย จากสารเคมีหรือขั้นตอนต่างๆที่ใช้ ตลอดจนอุณหภูมิ หรือความเป็นกรด-ด่าง ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อรูปร่างโมเลกุลด้วยกันทั้งสิ้น แม้เบต้ากลูแคนที่ได้ จะมีความบริสุทธิ์เพียงใด แต่หากมีโครงสร้าง 3 มิติที่ผิดไปจากธรรมชาติ ก็จะมีประสิทธิภาพต่างๆกันออกไป

แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่า เบต้ากลูแคน [Beta Glucan] ที่เรารับประทาน มีโครงสร้าง 3 มิติที่ถูกต้อง เพียงใด? คำตอบก็คือ ไม่สามารถบอกได้จากคำพูดปากเปล่าจากผู้ผลิต ซึ่งมักใช้อ้างกันอยู่ทั่วไป แล้วมีวิธีไหนหรือไม่ที่จะสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า เบต้ากลูแคน มีโครงสร้าง 3 มิติ และ ขนาดที่ถูกต้อง? ณ เวลานี้มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น และเป็นวิธีที่พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจน นั่นคือ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคน ซึ่งมีการศึกษาจำนวนมาก ซึ่งสามารถค้นหาได้ใน ข้อมูลฐานของ กระทรวงสาธารณสุขของประเทศสหรัฐอเมริกา (‭https://www.ncbi.nlm.nih.gov/‬) นอกจากจะมีข้อมูลการเปรียบเทียบแล้ว ยังมีข้อมูลของการนำเบต้ากลูแคนไปใช้ในกรณีต่างๆ รวมทั้งสามารถทราบถึงสถาบันที่นำไปวิจัย และยังมีที่อยู่ที่สามารถเขียนจดหมาย หรืออีเมลล์ไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ศึกษาโดยตรงได้อีกด้วย

บทความโดย : ดร.วิทยา กดุมภะ

เบต้ากลูแคนและประสิทธิภาพ โดย ดร.วิทยา กดุมภะ

เบต้ากลูแคนและประสิทธิภาพ วิทยา กดุมภะ
เบต้ากลูแคนและประสิทธิภาพ วิทยา กดุมภะ

รู้จักเบต้ากลูแคนและประสิทธิภาพ

สาระน่ารู้ โดย ดร.วิทยา กดุมภะ

ใครๆที่ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ก็ย่อมที่จะต้องการให้ สารที่ทานเข้าไป มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งสารแต่ละชนิด จะมีองค์ประกอบ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพต่างๆกัน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะเบต้ากลูแคนว่า อะไรคือองค์ประกอบสำคัญในการที่จะทำให้ เบต้ากลูแคน มีประสิทธิภาพสูงสุด?

คนจำนวนมากมักจะคิดว่า ถ้าสารมีความบริสุทธิ์สูงสุด ก็จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นจึงมักมองหา ความบริสุทธิ์ของสารเป็นสำคัญ เรื่องนี้เป็นความจริงหากเป็นสารเคมีทั่วไป แต่สำหรับสารชีวภาพอย่างเบต้ากลูแคนแล้ว จะมีการทำงาน ที่แตกต่างจากสารเคมีทั่วไป โดยการทำงานของสารชีวภาพ จะยิ่งกว่าการทำงานของลูกกุญแจ กับแม่กุญแจ ซึ่งถ้าลูกกุญแจมีขนาด และรูปร่างที่พอไขได้ ก็จะไขแม่กุญแจได้ แต่จะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพต่อเนื่องกันไปหลากหลายชนิด ในประสิทธิภาพที่ต่างกัน ทั้งเชิงบวกและลบ จึงต้องการเบต้ากลูแคน ที่มีรูปร่างถูกต้องจริงๆ

ถ้าเปรียบเม็ดเลือดขาวเหมือนแม่กุญแจ เบต้ากลูแคนก็จะเหมือนลูกกุญแจ ความเฉพาะของการจับกัน ระหว่างเม็ดเลือดขาว และเบต้ากลูแคน จะส่งผลถึงการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันเช่น เบต้ากลูแคนจากเห็ดหลินจือ ส่วนใหญ่ มีประสิทธิภาพเพียง 40% เท่านั้น ส่วนเบต้ากลูแคนจากสาหร่าย จะกระตุ้นสมดุล Th17 แทนที่จะเกิดสมดุล Th1 ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเลือกทานเบต้ากลูแคนที่ถูกต้องเท่านั้น จึงจะได้ประโยชน์ที่แท้จริง

บทความโดย : ดร.วิทยา กดุมภะ

เบต้ากลูแคน Transfer Point By Riches Diva

สั่งซื้อ โปรโมชั่น เบต้ากลูแคน