เบต้ากลูแคน ดีที่สุด ตราทรานเฟอร์ พอยท์

เบต้ากลูแคน ตรา ทรานเฟอร์พอยท์ ดีที่สุด ประสิทธิภาพสูง คุ้มค่า

Beta1,3D Glucan by Transfer Point

บริษัท Transfer point, Inc. เป็นบริษัทผู้นำในการผลิตและจำหน่าย เบต้ากลูแคนจากยีสต์ขนมปัง มากว่า 20 ปี ด้วยงบลงทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนามากกว่า 8,000 ล้านบาท


เพื่อใช้ในการค้นหาและคัดเลือก ยีสต์ขนมปังพันธุ์พิเศษ (Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ #300) ที่คัดสรรมาโดยเฉพาะที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมกับอาหารที่ใช้เลี้ยงและปัจจัยต่างๆที่สำคัญในการเลี้ยง ตลอดจนกรรมวิธีในการเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้เบต้ากลูแคนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยในกระบวนการสกัดเบต้ากลูแคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการควบคุมและทดสอบประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างแท้จริง เบต้ากลูแคนของ Transfer Point, Inc. จากสหรัฐอเมริกา จึงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นเบต้ากลูแคนที่ดีที่สุดมาเป็นเวลานานแล้ว จนกระทั่งปัจจุบัน

Glucan 300 ที่มีชื่อเสียงในวงการวิจัยจากบริษัท Transfer Pint, Inc. ปัจจุบันใช้ชื่อว่า Beta1,3D Glucan เนื่องจากเบต้ากลูแคนเป็นสารในกลุ่มคารโบไฮเดรต และเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะมีการระบุแค่ปริมาณเบต้ากลูแคนอย่างเดียวเท่านั้น เช่น Beta Glucan 500 mg หรือ Beta Glucan 250 mg เป็นต้น มีเพียง Beta1,3D Glucan จาก Transfer Point, Inc เพียงยี่ห้อเดียวเท่านั้น ที่มีการระบุปริมาณสารที่สำคัญ ถ้าเปรียบกับยาที่สำคัญก็จะเหมือนกับ “ตัวยาหรือสารออกฤทธิ์” ซึ่งก็คือปริมาณของเบต้า 1,3 (หรือ 1,3-linked Glucose) และเบต้า 1,6 (หรือ 1,6-linked Glucose) นั่นเอง

ประโยชน์ของ Beta 1-3 D Glucan ตรา ทรานเฟอร์พอยท์ สหรัฐอมริกา

– ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเรามีสมดุลที่ถูกต้อง (Th1) ที่มีประสิทธิภาพที่สุด
– ช่วยกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวกำจัดสิ่งแปลกปลอมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งในกระบวนการกินและการจัดการ
– มีปริมาณพันธะ Beta 1,3 สูงที่สุด ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของเบต้ากลูแคน (ยังไม่พบว่ามีผลิตภัณฑ์ใดแจ้งปริมาณที่สลาก) และมีสิ่งปนเปื้อนน้อยที่สุด
– ได้รับสิทธิบัตรมากกว่า 200 ฉบับจากทั่วโลก
– บริษัทมีส่วนในการผลิตและจำหน่าย Beta 1,3 D Glucan มากว่า 20 ปีแล้ว
– บริษัท Transfer Point ได้ลงทุนในส่วนของการวิจัยและพัฒนา เป็นเงินกว่า 8,000 ล้านบาท ในการค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการหาสายพันธ์ที่ดีที่สุด ศึกษากระบวนการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสม และวิธีการสกัดเพื่อให้ได้เบต้ากลูแคนที่บริสุทธิ์ที่สุด จึงได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและบริสุทธิ์ที่สุดในขณะนี้
– เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา 100% ภายใต้มาตราฐาน GMP,ISO และอื่นๆ
– ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ และเลือกใช้ในการศึกษาทั่วโลก
– เป็นผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกันที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุด ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา (และในโลก)
– มีประสิทธิภาพต่อราคาดีที่สุด

บทสรุปจากการศึกษาเปรียบเทียบเบต้ากลูแคน ชนิดต่างๆ เบต้ากลูแคน รีวิวเปรียบเทียบจากการศึกษา สถาบันวิจัยระดับโลก การศึกษาที่ผ่านมาทำให้ได้เห็น คุณสมบัติเฉพาะของเบต้ากลูแคนแต่ละชนิด สรุปได้ดังต่อไปนี้:

เบต้ากลูแคน จากยีสต์ขนมปัง: มีประสิทธิภาพดีที่สุดในทุกแง่มุมที่ศึกษา

ทั้งการกินสิ่งแปลกปลอมและการย่อยสลายของเม็ดเลือดขาว การเสริมสมดุล Th1 การกระตุ้น NK เซลล์ และการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

เบต้ากลูแคนจากเห็ด: ผลที่ได้จากเห็ดไมตาเกะและเห็ดหางไก่งวง ซึ่งเป็นสุดยอดของเห็ดที่มีคุณสมบัติในการเสริมภูมิคุ้มกันแสดงให้เห็นว่า มีการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการกินให้กับเม็ดเลือดขาวได้ปานกลาง กระตุ้นการสร้าง IL-2 ได้ปานกลาง (สามารถเสริมสมดุล Th1 ได้แต่ไม่เต็มที่) การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งบางส่วน การรอดชีวิตในระยะยาวโดยเฉลี่ยจะได้ราว 35% ส่วนการกระตุ้น NK เซลล์พบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในช่วง 45-200%[2]

หมายเหตุ: เป็นที่น่าสังเกตุว่า เห็ดชนิดอื่นๆจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเห็ดไมตาเกะและเห็ดหางไก่งวงที่ใช้ในการศึกษาในบทนี้[3] จะเห็นได้ว่า เห็ดหลินจือ ซึ่งมีการวางจำหน่ายเป็นจำนวนมากในบ้านเรา หรือเห็ดหอม ไม่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง IL-12 เลย ซึ่งทำให้การเสริมสมดุล Th1 ไม่ได้ และทำให้การกระตุ้น NK เซลล์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจาก IL-12 เป็นตัวกระตุ้น NK เซลล์ที่สำคัญอันหนึ่ง [ดูรายละเอียดในหัวข้อ การกระตุ้น NK เซลล์ในบทนี้] นอกจากนี้ในแง่การยับยั้งการเจริญเติบโตของก้อนมะเร็งและอัตราการรอดชีวิตในระยะยาวของทั้งเห็ดหลินจือและเห็ดหอม ก็ให้ผลในระดับปานกลางถึงต่ำเท่านั้น

เบต้ากลูแคนจากรำข้าว: นอกจากคุณสมบัติที่เหนือกว่าเบต้ากลูแคนอื่นในด้านการลดไขมันและน้ำตาลในเลือดแล้ว ยังกระตุ้นการสร้างสารเกี่ยวกับการย่อยสลายได้ดี แต่กระตุ้นการสร้าง IL-2 ได้ไม่ดี (เสริมสมดุล Th1 ได้ไม่ดีนัก) และไม่สามารถกระตุ้นการทำงานของ NK เซลล์ได้

เบต้ากลูแคนจากยีสต์สุรา: ให้ผลที่แย่ที่สุดในบรรดาเบต้ากลูแคนที่นำมาเปรียบเทียบกัน จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติในการกระตุ้นการกินสิ่งแปลกปลอมก็ไม่ค่อยดี กระตุ้นสร้างการสารเกี่ยวกับการย่อยสลายได้ไม่ดี และกระตุ้นการสร้าง IL-2 ได้ไม่ดี การศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ มีข้อมูลที่สนับสนุนว่า เบต้ากลูแคนจากยีสต์สุรา (เบต้ากลูแคนชนิดที่ละลายน้ำ) ไม่สามารถเสริมสมดุล Th1 ได้เลย

การเปรียบเทียบเชิงปริมาณและคุณภาพ เบต้ากลูแคน

………บริสุทธิ์กว่าและปริมาณมากกว่า ในราคาใกล้เคียงกัน………

เบต้ากลูแคน (Beta 1,3 D Glucan) ยี่ห้อ ทรานสเฟอร์ พอยท์ สกัดจากผนังเซลล์ของยีสต์ขนมปัง เป็นยี่ห้อที่สกัดได้บริสุทธิ์ที่สุดในขณะนี้ และเป็นยี่ห้อเดียวเท่านั้นที่ระบุปริมาณ beta 1,3 glucan อยู่ที่ฉลาก ไม่ใช่แค่ปริมาณเบต้ากลูแคนรวม ดังนั้นที่มีการระบุที่ฉลากผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อต่างๆ เช่น มีเบต้ากลูแคน 500 มิลลิกรัม (โดยทั่วไปจะมีความบริสุทธิ์เพียง 50-70% คือมีเบต้ากลูแคนจริงเพียง 250-350 มิลลิกรัมเท่านั้น!!) แต่ของทรานสเฟอร์ พอยท์ มีปริมาณเบต้ากลูแคนทั้งชนิด 1,3 และ 1,6 อยู่ถึงเกือบ 90% แต่ถ้าคิดเป็นปริมาณคาร์โบไฮเดรตก็มีถึง 95% เป็นการทำให้บริสุทธิ์อย่างที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า Purification ไม่ใช่เพียงการสกัด (Extraction) ซึ่งยังคงมีสารปนเปื้อนอีกหลายชนิดอยู่ในผลิตภัณฑ์…ไม่ใช่สารบริสุทธิ์

ดังนั้นใน 1 แคปซูลของทรานสเฟอร์ พอยท์ จึงมีเบต้ากลูแคนที่บริสุทธิ์ถึงเกือบ 450 มิลลิกรัม หากเทียบกับยี่ห้ออื่นๆในเชิงปริมาณแล้ว ผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อในแต่ละแคปซูลหรือซองมีเนื้อเบต้ากลูแคน (ทีอาจจะไม่ได้ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์) เพียง 50-100 มิลลิกรัมเท่านั้น ดังนั้นใน 1 ขวดหรือกล่องที่จำหน่ายในราคาใกล้เคียงกัน จะเทียบเท่ากับเบต้ากลูแคนจากทรานสเฟอร์ พอยท์ เพียง 4-7 แคปซูลเท่านั้น และอาจจะเป็นเบต้ากลุแคนที่ไม่ได้ทำให้บริสุทธิ์เลย หรือมีความบริสุทธิ์เพียง 50-70% เท่านั้น

การเปรียบเทียบนี้ทำให้ผู้อ่านได้ทราบว่าปริมาณ beta 1,3 glucan ในแคปซูลของ ยี่ห้อทรานเฟอร์ พอยท์ มีความบริสุทธิ์ และปริมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ ในขณะที่ราคาก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน จึงสามารถสรุปได้ว่า เบต้ากลูแคน จากทรานสเฟอร์ พอยท์ ถูกกว่ายี่ห้ออื่นๆ 400-700%

 

The smarter immune response.

Proven by Science. Backed by Research.

Glucan 300® helps naturally modulate a healthy immune system to provide support and balance. Unlike other, harsher dietary immune supplements, Glucan 300® is naturally derived and scientifically backed.

Over 50 years of research from prestigious universities around the world document the benefits of Beta 1,3D Glucan.

Purity

Transfer Point, Inc. is the only company that offers a Beta glucan with a minimum of 83% Beta 1,3 D glucan content, and no harmful contaminants. Every batch is independently tested and a Certificate of Analysis is provided and available upon request.

Effectiveness

Research proves that purity matters when it comes to biological activity. No other Beta glucan can match the effectiveness that has made Transfer Point’s Glucan 300® the respected name in immune support.

เบต้ากลูแคน ราคาคุ้มค่าเต็มปริมาณ Beta1,3D Glucan Betaglucan มะเร็ง ภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ เอสแอลอี ป่วยบ่อย ภูมิคุ้มกันสมดุล beta glucan Transfer Point สหรัฐอเมริกา

เบต้า กลูแคน
เบต้า กลูแคน