เบต้ากลูแคน ที่ดีที่สุด รู้ได้อย่างไร

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

เบต้ากลูแคน-แบบไหนดีที่สุด

เบต้ากลูแคนที่ดีที่สุด…รู้ได้อย่างไร?

เนื่องจากเบต้ากลูแคนเป็นสารชีวภาพ จึงมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสารเคมีทั่วไป การทำงานของสารชีวภาพ เช่น เอนไซม์, ฮอร์โมน, หรือ การส่งสัญญาณภายในเซลล์ ต้องการตัวเริ่มต้นกระบวนการชีวภาพที่มีความเฉพาะสูงมาก การทำงานจะเปรียบเสมือนแม่กุญแจกับลูกกุญแจ ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับสารชีวภาพก็คือ การมีขนาดและรูปร่างที่พอดีกันระหว่างตัวเริ่มต้นกระบวนการชีวภาพ (Ligans) และที่จับเฉพาะ (Binding Sites)

ในกรณีนี้เบต้ากลูแคนจะเป็น Ligans ที่จะไปจับกับ Binding Sites บนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือเซลล์ต่างๆ ที่มันไปกระตุ้น จะต้องมีความเข้ากันเฉพาะเหมือนลูกกุญแจและแม่กุญแจชุดเดียวกันเท่านั้น ถึงแม้จะเป็นลูกกุญแจยี่ห้อเดียวกันแต่ต่างชุดกันก็จะไขกันไม่ได้หรือไขได้ด้วยความยากลำบาก ทำให้กระบวนการทางชีวภาพที่จะเกิดต่อจากนั้น ลดประสิทธิภาพลงหรืออาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง! จึงมีการพบว่า เมื่อใช้ในระยะยาวเบต้ากลูแคนบางชนิด สามารถกระตุ้นสมดุลภูมิคุ้มกันชนิดที่ไม่ถูกต้อง เช่น สมดุล Th17 (สมดุลภูมิต่อต้านตัวเอง) หรือสมดุล Treg (สมดุลมะเร็ง)ได้ หรืออาจจะไม่ช่วยอะไรให้กับร่างกายของเราเลยก็ได้

เบต้ากลูแคน

ดังนั้นเมื่อพูดถึงเบต้ากลูแคนโดยรวม ก็จะเปรียบเสมือนยี่ห้อของกุญแจ ซึ่งแต่ละชุดก็จะมีความเฉพาะไม่เหมือนกัน ขึ้นกับขนาดและรูปร่างที่เฉพาะ โดยเฉพาะรูปร่างทาง 3 มิติ และวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์จะตรวจสอบดูว่า เบต้ากลูแคนยี่ห้อใดทำงานได้ดีแค่ไหนก็คือ การตรวจประสิทธิภาพการกระตุ้นของเบต้ากลูแคนแต่ละยี่ห้อว่า ให้ผลดีอย่างไรและดีแค่ไหน? 

พูดถึง “ความบริสุทธิ์” ของเบต้ากลูแคน ที่มีคนจำนวนมากเข้าใจผิด!! …ขั้นตอนการทำให้สารบริสุทธิ์ ซึ่งถ้ายิ่งต้องการความบริสุทธิ์ของสารมาก ก็ต้องใช้ขั้นตอนหรือสารเคมีในการทำให้บริสุทธิ์ที่มากขึ้น เพื่อแยกเบต้ากลูแคนจากสารปนเปื้อนอื่นๆ ซึ่งบ่อยครั้งการได้สารที่มีความบริสุทธิ์มากเกินไป ทำให้เกิดความสูญเสียสภาพทางธรรมชาติหรือโครงสร้างทาง 3 มิติของสารที่ได้ไป จึงทำให้กลับได้กุญแจที่ใช้งานไม่ได้ อันที่จริงแล้ว…หากเป็นสารเคมี การทำให้บริสุทธิ์มากก็ยิ่งทำให้ปฏิกริยาเคมีเกิดขึ้นได้ดี เนื่องไม่มีสารปนเปื้อนมารบกวนการเกิดปฏิกริยาเคมี เพราะสารเคมีมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่าสารชีวภาพมากนั่นเอง ดังนั้น “ความบริสุทธิ์” ที่มากที่สุด จึงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในสารชีวภาพ ควรจะเป็น “ความบริสุทธิ์ที่มากที่สุดที่ไม่ทำลายโครงสร้างทางธรรมชาติของสารด้วย”

สุดท้ายนี้จะขอย้ำอีกครั้งว่า การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เป็นวิธีการที่ดีที่สุด ที่จะสามารถบอกได้ว่า สารชีวภาพยีห้อใดดีกว่าหรือดีที่สุด

จากการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา ไม่ต่ำกว่า 100 ยี่ห้อ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เบต้ากลูแคนของ Transfer Point ยังคงโดดเด่นเป็นหนึ่ง ในแง่ประสิทธิภาพของทุกด้าน ไม่ว่า จะเป็นการกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวสร้าง IL-2, IL-12, IFN-gamma, ประสิทธิภาพการกินสิ่งแปลกปลอม, กระตุ้นการทำงานของ NK เซลล์, ผลของการลดขนาดลงของก้อนเนื้อร้าย ฯลฯ หารายละเอียดได้ใน www.pubmed.com นอกจากนี้ยังเป็นเบต้ากลูแคนที่สถาบัน มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานวิจัยต่างๆ จำนวนมากเลือกใช้ในการทำวิจัย

ดังนั้นก่อนจะฟังถึงการอวดอ้างสรรพคุณเบต้ากลูแคนจากใครก็ตาม ถาม 2 คำถามนี้ก่อนครับ:

1. เบต้ากลูแคนที่ว่า มีการศึกษาเปรียบเทียบ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงบ้างไหม?ถ้ามีขอดูกลักฐานเลย เพราะที่จำหน่ายในประเทศไทย แทบจะไม่มีงานวิจัยรองรับกันจริงๆเลย ส่วนใหญ่ มีแต่การอวดอ้างเท่านั้น

2. มีสถาบันชื่อเสียงของโลกอะไรบ้าง ที่นำเบต้ากลูแคนที่เขากล่าวอ้างไปศึกษาบ้าง?

บทความโดย : ดร.วิทยา กดุมภะ

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_sidebar]

[/col]

[/row]