วิธีใช้ เบต้ากลูแคน สำหรับบำรุงร่างกาย

เบต้ากลูแคน เสริมส้างสุขภาพ ดีที่สุด

วิธีใช้ เบต้ากลูแคน สำหรับบำรุงร่างกาย

เบต้ากลูแคน ดีที่สุด ประสิทธิภาพสูง จากสหรัฐอเมริกา

สำหรับผู้ที่รักสุขภาพและต้องการบำรุงร่างกาย ควรใช้
เบต้ากลูแคน เพื่อการสร้างสมดุลปกติ (สมดุล Th1)
และรักษาสมดุลนี้ให้คงอยู่ให้เป็นเกราะป้องกันร่างกาย
และสุขภาพอันมีค่า โดยการใช้เบต้ากลูแคนเพียงเล็กน้อย
ก็จะสังเกตุพบได้ว่า อาการเจ็บป่วยต่างๆที่เคยเกิดขึ้น
กับเราในแต่ละปี เช่นการเป็นหวัดจะลดลงหรือไม่ก็อาจ
ไม่เกิดขึ้นเลย นอกจากนี้ยังพบว่าเบต้ากลูแคน ยังป้องกัน
การเกิดมะเร็งได้หลายชนิดอีกด้วย

การรับประทานเบต้ากลูแคน” เพื่อการบำรุงร่างกาย เพียงทานสัปดาห์
ละครั้งตามตาราง 10 มก./กก. ก็เพียงพอแล้ว โดยให้
คำนวนจากในแต่ละแคปซูลจะมีปริมาณเบต้ากลูแคน
500 มก. ทั้งนี้เบต้ากลูแคน ยังสามารถใช้ได้กับเด็กๆ
หรือคนชราได้ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันในเด็กที่ไม่ค่อยแข็งแรง
โดยแกะแคปซูลออกมาเทผสมกับอาหารเหลว หรือ
เครื่องดื่ม เพียงสัปดาห์ละครั้ง จะช่วยให้ผู้ใช้มีภูมิต้านทาน
โรคที่ถูกต้องและแข็งแรงยิ่งขึ้น

วิธีการใช้ เบต้ากลูแคน

เบต้ากลูแคน Transfer Point By Riches Diva

** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไป แล้วแต่บุคคล **
** ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค**