เบต้ากลูแคน ประสิทธิภาพเหนือราคา

เพราะเหตุใดเบต้ากลูแคน Transfer Point จึงมีราคาสูง

1. ใช้ยีสต์ขนมปังสายพันธุ์พิเศษ ที่ผ่านการคัดเลือกมายาวนาน จนได้เบต้ากลูแคนสายพันธุ์ #300 ที่โด่งดัง ในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปัจจุบันมีชื่อทางการค้าว่า B1,3D Glucan โดยบริษัท Transfer Point ประเทศสหรัฐอเมริกา

เบต้ากลูแคน
เบต้ากลูแคน ยีสต์ขนมปัง ประสิทธิภาพสูง

2. ใช้กระบวนการเลี้ยง ที่ผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มานานนับปี

– สูตรอาหาร ที่ได้คิดค้นขึ้นมาอย่างพิเศษ

– ปริมาณอากาศ และสภาวะอื่นๆ ในการเพาะเลี้ยง

– การเก็บเกี่ยว ในช่วงที่เหมาะสมที่สุด

ที่ทำให้เซลล์ของยีสต์ขนมปัง สร้างเบต้ากลูแคนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

วิธีสังเกตุ เบต้ากลูแคนแท้
Beta1,3D Glucan บริษัท Transfer Point USA

3. วิธีการเตรียมให้บริสุทธิ์ ของเบต้ากลูแคนจาก Transfer Point เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบมาแล้วจนถึงปัจจุบัน กับผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายไปทั่วโลก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

* หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ใช้กระบวนการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
a. การทำให้เซลล์แตก หลังจากเลี้ยงเซลล์ให้ได้ ในปริมาณที่บริษัทต้องการ โดยไม่ได้มีการทำให้บริสุทธิ์อื่น เช่น พวกเป็นซองทำให้มีคุณสมบัติแบบเจล [มักจะใช้ข้ออ้างว่า เตรียมโดยวิธีธรรมชาติ ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆ]

b. การสกัดด้วยน้ำร้อน หรือสารอินทรีย์อื่นๆ จากนั้นก็ทำให้แห้ง โดยไม่มีการแยกสารให้บริสุทธิ์ หรือแยกแบบหยาบๆ (Crude Extract) เท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเบต้ากลูแคนจากเห็ด [มักจะอ้างว่า มีสารที่เป็นประโยชน์อื่นๆจากเห็ด นอกจากเบต้ากลูแคน แต่การศึกษาพบว่า สารเหล่านี้ไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ของเบต้ากลูแคนของเห็ดแต่อย่างใด เห็นได้จากงานวิจัยที่แสดงว่าประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพียง 30-50% ในทุกด้านที่เปรียบเทียบกับเบต้ากลูแคนจาก Transfer Point ไม่ว่าจะเป็นเห็ดชนิดเดียว สามชนิด สิบชนิด หรือกี่ชนิดก็ตาม]

c. การเตรียม เพื่อให้ได้สารบริสุทธิ์ วิธีการนี้จะได้เบต้ากลูแคนที่บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ซับซ้อน หลายขั้นตอน และขั้นตอนการเตรียมให้บริสุทธิ์ จะเป็นความลับ เพราะการเตรียม เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ ของสารชีวภาพที่ดีที่สุด ไม่ใช่เพียงแค่ความบริสุทธิ์ที่มากที่สุด แต่จะต้องเป็นความบริสุทธิ์ ที่มากที่สุดที่ยังคงรักษาโครงสร้างทาง 3 มิติ และขนาดที่เหมาะสมทางธรรมชาติไว้ได้ เพื่อการจดจำระหว่างเซลล์ที่ถูกต้อง

4. เบต้ากลูแคนคือสารชีวภาพ จึงมีการทำงานที่ต่างกับสารเคมีทั่วไป คือ ไม่ได้ขึ้นกับความบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ ขนาดของโมเลกุลและโครงสร้างทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นโครงสร้างสามมิติ การทำให้เบต้ากลูแคนบริสุทธิ์มากเกินไป จะทำให้โครงสร้างธรรมชาตินี้ถูกทำลายไปในกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ ส่งผลทำให้ได้เบต้าลูแคนที่มีความบริสุทธิ์มากๆ สูญเสียโครงสร้าง 3 มิติตามธรรมชาติไป จึงไม่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดั้งนั้นเบต้ากลูแคนที่ดีจะต้องมี ความบริสุทธิ์ที่มากพอ แต่คงไว้ซึ่งโครงสร้างธรรมชาติ เพราะเป็นโครงสารที่เซลล์จะจดจำสารชีวภาพเหล่านี้ได้ เหมือนกับแม่กุญแจกับลูกกุญแจ ที่มีความเฉพาะของแต่ละชุด ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ไม่เช่นนั้นการทำงานของร่างกายจะสับสนวุ่นวาย ชีวิตก็จะคงอยู่ไม่ได้

5. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ เป็นการแสดงให้เห็นถึง ความเฉพาะของเบต้ากลูแคนแต่ละชนิด เช่น ขนาดโมเลกุลและรูปร่างธรรมชาติ ที่ได้จากการเตรียม และชนิดของเบต้ากลูแคน ของแต่ละบริษัท การเปรียบเทียบเบต้ากลูแคนจาก Transfer Point กับผลิตภัณฑ์ทั่วโลกพบว่า เบต้ากลูแคนจาก Transfer Point ดีกว่าทุกยี่ห้อที่เปรียบเทียบ อย่างที่หาใดมาเปรียบมิได้ (มากกว่า 80 ผลิตภัณฑ์ และที่ไม่ได้เปิดเผยอีกมากมาย)

6. เป็นยี่ห้อเดียวที่สามารถ ลดประมาณการกินได้ ภายหลังที่ร่างกายได้สร้างสมดุล Th1 แล้ว ไม่มียี่ห้ออื่นใดสามารถทำได้ สำหรับคนปกติแล้วการปรับสมดุล ทานเพียงวันละ 1 แคปซูล (+ 250 มก วิตามินซี) ใช้เวลาประมาณ 30 วัน หลังจากนั้นสามารถทานเพื่อรักษาให้สมดุลที่เกิดขึ้น คงอยู่ตลอดไปโดยการทานเพียงสัปดาห์ละ 1 แคปซูล (อย่างประหยัด แต่ห้ามขาดเกิน 1 สัปดาห์ ไม่อย่างนั้นต้องไปทาน เพื่อสร้างสมดุลใหม่!!!)
ถ้าทานตามนี้ ใน 1 ขวด ขนาด 60 แคปซูล (4,000 บาท) จะทานได้นานถึง 240 วัน (ทาน 1 เม็ด/วัน ไป 30 วัน แล้วตามด้วย 1 เม็ด/สัปดาห์ ได้อีก30 สัปดาห์) เท่ากับเวลาประมาณ 8 เดือน (ในขวดแรก) คิดเป็นค่าใช้จ่ายเดือนละ 500 บาทต่อเดือน สำหรับขวดต่อๆไปจะได้ = 60 (7) = 420 วัน หรือเท่ากับ 14 เดือนเลยนะครับ ตกแล้วมีค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละ 286 บาท จึงที่ถูกและดีที่สุด สำหรับผู้มีวินัยในการทาน!!

โดยสรุปจากความจริงที่แจกแจงมาให้ทราบ คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า เบต้ากลูแคนจาก Transfer Point นี้ เป็นเบต้ากลูแคนที่ถูกที่สุด และดีที่สุดในโลก

7. เบต้ากลูแคนที่จำหน่ายในประเทศไทยมี 2 กลุ่มใหญ่ คือ ที่ผลิตในประเทศ และที่นำเข้าจากต่างประเทศ (นำเข้ารูปแบบผลิตภัณฑ์เดิมๆ หรือนำเข้าวัตถุดิบมาบรรจุใหม่ในประเทศ)
เบต้ากลูแคนในประเทศไทย ผลิตจากบริวเวอร์ยีสต์ทั้งสิ้น โดยเริ่มจากโครงการของรัฐบาล ที่เล็งเห็นว่า น่าจะมีการใช้ประโยชน์ ยีสต์ที่เป็นของเสียจากอุตสาหกรรม ซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละวัน แทนที่จะทิ้งไปเปล่า จึงเกิดบริษัทของไทยขึ้นมา ต่อมาก็พัฒนาไปเป็นบริษัทเอกชน
การศึกษาพบว่า เบต้ากลูแคนจากบริเวอร์ยีสต์ ไม่ค่อยมีประโยชน์ ในการกระตุ้นการทำงาน ของระบบภูมิคุ้มกัน

แต่เนื่องจากบริวเวอร์ยีสต์ และยีสต์ขนมปัง มาจากยีสต์ต้นกำเนิดตัวเดียวกัน ( Saccharomyces cerevisiae) เนื่องจากการใช้งานที่ต่างกันออกไป จึงมีการคัดหาสายพันธ์ุของยีสต์ ที่มีคุณสมบัติต่างกันไป จนปัจจุบันมีความแตกต่างกันคือ การทำขนมปังก็ต้องการได้ยีสต์ ที่ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มากและรวดเร็ว ส่วนการทำสุราไวน์ก็ต้องการยีสต์ที่ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ช้า แต่เซลล์มีความทนต่อแอลกอฮอลได้ดี ทำให้หมักได้ปริมาณแอกอฮอลสูงและคงกลิ่นของวัตถุตั้งต้นให้มากที่สุด
ด้วยการที่มีต้นกำเนิดเดียวกัน จึงมักใช้ชื่อ Saccharomyces cerevisiae มาหลอกลวงให้ผู้ใช้คิดว่า มาจากยีสต์ขนมปัง!!
และนำมาจำหน่ายในราคาแพง!!

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มาจากต่างประเทศเท่าที่เทียบกันในด้านประสิทธิ์ภาพ ยังไม่พบว่ามียี่ห้อใดที่มีค่า ประสิทธิภาพต่อราคา ดีกว่าของ Transfer Point เลย แค่เทียบปริมาณเนื้อเบต้ากลูแคน (โดยไม่คิดถึงเรื่องประสิทธิภาพ) ใน 1 แคปซูลของเราจะเทียบได้กับ 7 ซอง ของยี่ห้ออื่น หรือทั้งกล่องของเขา (30 ซอง หนักซองละ 15 กรัม) มีปริมาณเพียงแค่ 4 แคปซูลเศษเท่านั้น ในราคาที่ไม่ต่างกับ Transfer Point ที่มีถึง 60 แคปซูล!

สั่งซื้อเบต้ากลูแคน ราคาพิเศษ