เบต้ากลูแคน ผู้รับฉายรังสี เซลล์ฟื้นตัวเร็ว กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิว

เบต้ากลูแคน ผู้รับการฉายรังสี

Beta glucan ลดอนุมูลอิสระ-ช่วยการฟื้นตัวของเซลล์-กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิว

เบต้ากลูแคน Beta1,3D Glucan Betaglucan มะเร็ง ภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ เอสแอลอี ป่วยบ่อย ภูมิคุ้มกันสมดุล

เบต้ากลูแคน ยีสต์ขนมปัง มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมาก การกินเบต้ากลูแคนร่วมไปกับการฉายรังสี จะป้องกันการทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์อื่นๆจากอนุมูลอิสระที่มีจำนวนมากจากการฉายรังสี ทำให้เซลล์มีความทนทานต่ออันตรายจากรังสีได้ดีขึ้น และช่วยให้การฟื้นตัวของเซลล์ต้นกำเนิดในไขกระดูกอย่างรวดเร็ว รวมทั้งกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยรักษาอาการของผิวหนังที่ไหม้ได้อีกด้วย

เบต้ากลูแคนกับการฟื้นตัวของไขกระดูกหลังการฉายรังสี

betaglucan

ข้อมูลที่ได้จากกราฟเป็นการศึกษา การฟื้นตัวของเซลล์ในไขกระดูกหลังการฉายรังสีเพียงครั้งเดียวในวันที่ 1 และสังเกตปริมาณเซลล์ในไขกระดูกต่อเนื่องไปอีก 15 วัน เป็นการเปรียบเทียบระหว่างหนูในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ (ดูรูปที่ 6.3)

การศึกษาพบว่าในกลุ่มที่ไม่ได้รับเบต้ากลูแคนเลย เซลล์ในไขกระดูกก็ลดลงเหลือเพียง 46% เพียงวันที่ 3 เซลล์ไขกระดูกก็เหลือเพียง 14% และต่ำสุดในวันที่ 7 ซึ่งเหลือเซลล์ในไขกระดูกเพียง 5% จากนั้นจึงค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆจนวันที่ 16 กลับมาเป็น 63% ของปริมาณเริ่มต้น จะเห็นว่าการฟื้นตัวของในกลุ่มที่ไม่ได้รับเบต้ากลูแคน แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวจริง แต่ก็จะเริ่มฟื้นตัวช้ากว่ากลุ่มอื่น [ซึ่งเริ่มประมาณวันที่ 5 หลังการฉายรังสี (จากรูป)] และอัตราการฟื้นตัวก็ช้ากว่าในกลุ่มอื่นอีกด้วย

เมื่อพิจารณาในกลุ่มที่ได้รับเบต้ากลูแคนจะพบว่าการลดลงของเซลล์ในไขกระดูกมีจำนวนน้อย (ต่ำสุดจะอยู่ในช่วง 14-38%) และมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในปริมาณที่สูงกว่าจุดเริ่มต้น (124%-182%) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่ได้รับเบต้ากลูแคนก่อนฉายรังสีนานๆ ดังนั้นยิ่งรับประทาน เบต้ากลูแคน ยีสต์ขนมปัง ก่อนฉายรังสีนานเท่าใดก็ยิ่งดีเท่านั้น

เบต้ากลูแคน Beta1,3D Glucan Betaglucan มะเร็ง ภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ เอสแอลอี ป่วยบ่อย ภูมิคุ้มกันสมดุล