เบต้ากลูแคน เลือกให้ถูกโรค

เบต้ากลูแคน เลือกใช้ให้เหมาะกับโรค

ผลจากการวิจัยชั้นนำทั่วโลกพบว่า เบต้ากลูแคนจากยีสต์ขนมปัง สามารถปรับสมดุลให้ร่ายกาย หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Immunomodulator ชนิดที่หาอะไรมาเทียบไม่ได้ โดยไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการอักเสบ จนกระทั่งได้พบสิ่งแปลกปลอมก็จะมีการตอบสนองที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก ปัจจุบันเบต้ากลูแคนหลายชนิดได้รับการอนุญาตให้ใช้ร่วมกับเคมีและรังสีบำบัดในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้แล้วในต่างประเทศ

betaglucan
เปรียบเทียบเบต้ากลูแคน จากแหล่งต่างๆ

และเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เรียกว่าเบต้ากลูแคน ในท้องตลาดซึ่งต่างนำคุณสมบัติของเบต้ากลูแคนจากยีสต์ขนมปังไปโฆษณา ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดก็มีคุณสมบัติที่เหมือนกัน การเปรียบเทียบเบต้ากลูแคนในเชิงปริมาณต่อราคาเป็นความคิดที่อันตรายมาก เพราะเบต้ากลูแคนแต่ละชนิดมีคุณบัติแตกต่างกันไป

เบต้ากลูแคนบางชนิดไม่เพียงแต่มีประโยชน์แต่ยังอาจก่อเกิดอันตรายอีกด้วย ดังนั้นจะถูกหรือจะแพงแค่ไหนไม่ใช่ประเด็น

สิ่งที่สำคัญคือควรใช้เบต้ากลูแคนชนิดใดให้เหมาะสมต่างหาก