เปรียบเทียบเบต้ากลูแคน สร้าง IL-2 (สมดุล Th1)

การเปรียบเทียบโดยมหาวิทยาลัยหลุยส์วิลล์ สหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยหลุยส์วิลล์ (Louisville University) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ในด้านการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับเบต้ากลูแคนมาเป็นเวลานับสิบปีแล้ว การศึกษาเพื่อหาว่าเบต้ากลูแคนที่จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกายี่ห้อใด ส่งผลต่อการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุด

  1. เปรียบเทียบการสร้าง IL-2 (ไซโตไคน์ที่สร้างจากสมดุล Th1) เพื่อดูประสิทธิภาพการสร้างสมดุล Th1
  2. การศึกษาถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาวในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพในขั้นการกินสิ่งแปลกปลอม
  3. การสร้างเอนไซม์ในเซลล์เม็ดเลือดขาวสำหรับย่อยสิ่งแปลกปลอม Superoxide Anion และ Nitric Oxide

เพื่อดูว่าเบต้ากลูแคนยี่ห้อใด ให้ประสิทธิภาพในการกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวได้ดีที่สุด โดยสรุปก็คือ เป็นการศึกษาเพื่อหาว่า เบต้ากลูแคนยี่ห้อใดที่สามารถเสริมภูมิคุ้มกันพื้นฐาน (สมดุล Th1) ให้แข็งแรงที่สุด ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกานั่นเอง

ตารางที่ 1: เบต้ากลูแคนชนิดที่นำมาเปรียบเทียบ

betaglucan1,3

 

หมายเหตุ:  มีผู้กล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์บางชนิดที่นำมาศึกษาเปรียบเทียบในที่นี้ ไม่เพียงแต่มีเบต้ากลูแคนเท่านั้น ยังประกอบด้วยสารที่มีประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย เช่น สารสกัดจากเห็ดชนิดต่างๆ ที่ใช้การสกัดแบบหยาบ โดยสิ่งที่ได้จากการสกัดจะมีทั้งเบต้ากลูแคนและสารอื่นๆอีกมากมาย ในที่นี้จะเปรียบเทียบเพียงแง่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเท่านั้น ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากภูมิคุ้มกันจึงไม่สามารถบอกได้ แต่ถ้าสารที่เพิ่มเติมจากเบต้ากลูแคนที่กล่าวถึงมีประสิทธิภาพในการเสริมเบต้ากลูแคนให้เสริมภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นจริง เราก็จะได้เห็นจากการศึกษาเหล่านี้

เริ่มด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนที่จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาจาก 47 ยี่ห้อ แต่ข้อมูลที่จะแสดงต่อไปเป็นข้อมูลจาก 16 ยี่ห้อที่ดีที่สุด นอกจากนี้ในส่วนของการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกินสิ่งแปลกปลอม ผู้เขียนยังได้เพิ่มข้อมูลจากเบต้ากลูแคนที่จำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งส่งไปวิเคราะห์ในสถาบันดังกล่าวเพิ่มไปด้วยอีก 2 ยี่ห้อ ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง เบต้ากลูแคนเหล่านี้ จะนำเสนอเป็นหัวข้อๆ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม

เบต้ากลูแคนกับการสร้าง IL-2

IL-2 เป็นไซโตไคน์สำคัญตัวหนึ่งที่สร้างขึ้นเมื่อสมดุล Th1 เด่นขึ้นมา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 4)

ดังนั้น การที่มีปริมาณ IL-2 ที่มากกว่าย่อมหมายถึง การมีสมดุล Th1 ที่มั่นคงกว่านั่นเอง IL-2 มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการเพิ่มจำนวน เร่งการเจริญเติบโต และกระตุ้นการทำงานของ NK เซลล์ ซึ่งเป็นเซลล์สำคัญในการทำหน้าที่กำจัดเซลล์ที่ผิดปกติต่างๆของร่างกาย รวมทั้งเซลล์มะเร็งอีกด้วย นอกจากนี้ IL-2 ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาการและกระตุ้นการทำงานของ T และ B เซลล์ รวมทั้งแม็คโครเฟจ ซึ่งโดยรวมแล้วเซลล์ต่างๆเหล่านี้ มีหน้าที่ในการป้องกันและกำจัดสิ่งแปลกปลอมให้กับร่างกายนั่นเอง

รูป ผลของ เบต้ากลูแคนต่อการสร้าง IL-2

betaglucan

 

การศึกษานี้ (รูปที่ 2.3) พบว่า βeta-1,3 D Glucan สามารถกระตุ้นการสร้าง IL-2 ได้มากที่สุด โดยกระตุ้นให้มีการสร้างได้ถึง 983 หน่วย

และที่กระตุ้นได้รองลงมาได้แก่ Wellmune ซึ่งเป็นเบต้ากลูแคนจากยีสต์ขนมปังเช่นกันสร้างได้ 711 หน่วย (น้อยกว่า βeta-1,3 D Glucan ถึง 27.6%) ลำดับต่อมาเป็น Maitake Gold ซึ่งเป็นเบต้ากลูแคนจากเห็ดไมตาเกะ สร้างได้ 696 หน่วย (น้อยกว่า 29.3%) และ Beta Right ซึ่งเป็นเบต้ากลูแคนจากยีสต์ขนมปังอีกยี่ห้อหนึ่ง สร้างได้ 678 หน่วย (น้อยกว่า 31%) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์จากมังคุดยี่ห้อหนึ่งของไทยอ้างว่า สามารถกระตุ้นการสร้าง IL-2 ได้สูงแต่ก็ทำได้เพียงหนึ่งร้อยเศษเท่านั้น