เพิ่มเม็ดเลือดขาว ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม

เบต้ากลูแคน กับการรักษาโรคมะเร็ง

เบต้ากลูแคนยีสต์ขนมปัง กับการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม

beta blood

การศึกษาการฟื้นตัวของเม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยนี้ เป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างคณะแพทย์สองสถาบันในสหรัฐอเมริกา (Roger Williams Medical Center และ Boston University) ทำโดยเจาะเลือดในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งหลายชนิดที่อยู่ในระยะลุกลาม ในช่วงระหว่างการให้เคมีบำบัดจำนวน 20 คน ผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ย 65 ปี (38-84 ปี) เมื่อผู้ป่วยได้รับเบต้ากลูแคนพบว่า มีผู้ป่วยจำนวน 7 คนไม่ตอบสนองต่อเบต้ากลูแคน ส่วนที่เหลืออีก 13 คน เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 700 เซลล์ต่อไมโครลิตร (อยู่ในช่วงระหว่าง 100-1800 เซลล์ต่อไมโครลิตร) นอกจากนี้ยังเพิ่มปริมาณของฮีโมโกลบินและเกล็ดเลือดอีกด้วยในกลุ่มที่ตอบสนองต่อเบต้ากลูแคน แต่น่าเสียดายที่การศึกษานี้ไม่ได้ให้ค่าเฉพาะของนิวโทรฟิลไว้ แต่หากคำนึงถึงอัตราส่วนของนิวโทรฟิลในประชากรเม็ดเลือดขาว ซึ่งมีประมาณ 60%  คิดเป็นนิวโทรฟิลเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 400 เซลล์ต่อไมโครลิตร ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นที่สูงเมื่อเทียบกับปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในเลือด ซึ่งก็คือไม่ต่ำกว่า 500 เซลล์ต่อไมโครลิตร

ส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อเบต้ากลูแคน น่าจะเป็นกลุ่มที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอยู่ในระยะที่อ่อนล้ามาก จนไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวของไขกระดูกได

เบต้ากลูแคน กับโรคมะเร็ง

 เบต้ากลูแคน สรรพคุณจะไปกระตุ้นและเพิ่มพลังให้เม็ดเลือดขาว(ซึ่งทำหน้าที่กำจัดสิ่ง แปลกปลอม เซลล์ร้ายต่างๆโดยเฉพาะเซลล์มะเร็ง) อีกทั้งยังกระตุ้นให้พลาสม่าเซลล์สร้างแอนตี้บอดี้ต้านเซลล์มะเร็ง โดยจะลอยไปตามกระแสเลือด ซึ่งเมื่อพบเซลล์มะเร็งก็จะเกาะติดเป็นเป้าให้เม็ดเลือดขาวเข้าไปโจมตีทำลาย
และนอกจากนี้เบต้ากลูแคนยังเสริมให้ การรักษามะเร็ง โดยใช้ยาคีโมได้ผลดียิ่งขึ้น ในการแพทย์แผนปัจจุบันกับการรักษาโรคมะเร็ง จะใช้การผ่าตัด ฉีดยาคีโม และการฉายรังสีทำลายมะเร็งรวมกัน ยาคีโมจะทำให้จำนวนเม็ดโลหิตขาวในเลือดลดจำนวนต่ำกว่าปกติ จึงทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโรคสารพัดได้โดยง่าย เพราะมีภูมิต้านทานต่ำหรือบกพร่องซึ่งสถานะเท่ากับคนเป็นเอดส์ แต่การกินเบต้ากลูแคนจะเสริมไม่ให้เกิดปัญหาเม็ดโลหิตขาวบกพร่อง จึงเสริมในการทำลายเซลล์มะเร็งได้มากกว่าแต่ละอย่างรวมกัน
เบต้ากลูแคน มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณภาพสูงเหนือกว่าวิตามินอีและวิตตามินซี ดังนั้นการใช้เบต้ากลูแคนควบคู่กับวิตามินซีจะทำให้เกิดผลดีกว่าการใช้เพียงลำพัง