เบต้ากลูแคน มะเร็ง สมดุล Treg = สมดุลมะเร็ง

เบต้ากลูแคน มะเร็ง

beta glucan มะเร็ง = สมดุล Treg

สมดุล มะเร็ง คืออะไร?

มีการค้นพบเม็ดเลือดขาวชนิด Treg ในปีค.ศ.1995 นี้เอง ด้วยคุณสมบัติที่สามารถลดประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นและระบบภูมิคุ้มกันโดยรวม

beta blood

การยับยั้งประสิทธิภาพการทางานของระบบภูมิคุ้มกันโดย Treg

เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวที่ควบคุมการสร้างสมดุลชนิดต่างๆ

เมื่อสมดุล Treg เด่นขึ้น สมดุลแบบอื่น เช่น Th1, Th2 และ Th17 ก็จะถูกยับยั้งการทำงาน

เม็ดเลือดขาวชนิด CD8 เป็นเม็ดเลือดขาวสาคัญในการทาลายสิ่งแปลกปลอมโดยตรง

Treg สามารถสร้าง IL-35 ซึ่งจะไปยับยั้งการเจริญเติบโต และการทางานของเซลล์ CD8 และปล่อยเอนไซม์ Perforin/GranzymeAB ออกมาทาให้เซลล์ CD8 แตก นอกจากนี้ Treg ยังสามารถแย่งหรือทาลายสารอาหารที่มีความจาเป็นสาหรับ CD8 เช่น Thiol, IL-2 และ ATP เป็นต้น และที่ร้ายมากก็คือ Treg สามารถเปลี่ยน CD8 ให้กลายเป็น Treg เองได้

NK และ NKT เซลล์ เป็นกลุ่มเม็ดเลือดขาวซึ่งมีหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมโดยการสร้างสารเคมีไปทำลายสิ่งแปลกปลอมนั้น Treg ทาให้เซลล์เหล่านี้แตก โดย Perforin/GranzymeAB

B เซลล์ เป็นเม็ดเลือดขาวที่สร้างแอนติบอดี้เฉพาะต่อสิ่งแปลกปลอม

Treg หยุดยั้งกระบวนการสร้างแอนตี้บอดี้ และทาให้เซลล์แตก โดย Perforin/GranzymeAB

เบต้ากลูแคน Beta1,3D Glucan Betaglucan มะเร็ง ภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ เอสแอลอี ป่วยบ่อย ภูมิคุ้มกันสมดุล

เดนไดรติคเซลล์ เป็นเม็ดเลือดขาวที่อยู่ตามผิวหนัง หรืออวัยวะที่มีโอกาสสัมผัสสิ่งแปลกปลอม จะทาหน้าที่เป็น APC เมื่อพบสิ่งแปลกปลอม

Treg สามารถยับยั้งไม่ให้เดนไดรติคเซลล์มีการพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ และเมื่อเซลล์ที่พัฒนาไม่สมบูรณ์เหล่านี้ไปพบกับ Th0 ก็เปลี่ยน Th0 ให้เป็น Treg โดยไม่จาเป็นต้องมีสัญญาณกระตุ้น นอกจากนี้ Treg ยังเปลี่ยนเดนไดรติคเซลล์ให้เป็นผู้ช่วยทางานต่างๆ เช่น การสร้างสาร TGF-เบต้า ซึ่งทาให้มีการสร้าง Treg เพิ่มขึ้นอีก

แม็คโครเฟจ เป็นเม็ดเลือดขาวที่มีประสิทธิภาพในการจับกินสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่ และจำนวนมากได้

Treg สามารถเปลี่ยนแม็คโครเฟจให้กลายเป็นผู้ช่วย (ชนิด M2) ในการทางานต่างๆ เพื่อช่วยการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง เช่น สร้างเส้นเลือด หรือสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อเซลล์มะเร็ง

นิวโทรฟิล เป็นเม็ดเลือดขาวกลุ่มแรกที่มาทางานตามสัญญาณที่ได้รับจาก APC ในการกาจัดสิ่งแปลกปลอม

Beta glucan มะเร็ง

Treg ทาให้นิวโทรฟิลซึ่งมีอายุสั้นอยู่แล้วสั้นลงไปอีก และทาให้การกินและการปล่อยเอนไซม์เพื่อย่อยสิ่งแปลกปลอมของนิวโทรฟิลมีประสิทธิภาพลดลง

การยับยั้งการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆโดย Treg ที่แสดงให้เห็นจากข้างบนนี้ เป็นสิ่งที่พบในผู้ป่วยมะเร็งชนิดต่างๆ บ่งบอกให้เห็นถึงความร้ายกาจและประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวชนิดนี้ ถ้าเปรียบกันในเชิงยุทธ์ก็ต้องถือว่าเป็น “กระบี่มือหนึ่ง”แต่เนื่องจาก Treg เป็นสมดุลหนึ่งที่ร่างกายต้องการ และมีความสาคัญต่อเรามากในหลายๆกรณีที่กล่าวไปแล้ว สิ่งที่เราต้องระวังก็คือ การถูกล็อคให้อยู่ในสมดุลนี้ (Treg)

ข้อมูลจาก ดร.วิทยา กดุมภะ

เบต้ากลูแคน Beta1,3D Glucan Betaglucan มะเร็ง ภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ เอสแอลอี ป่วยบ่อย ภูมิคุ้มกันสมดุล