การใช้เบต้ากลูแคนในคนปรกติ

เบต้ากลูแคน

bestglucanการใช้เบต้ากลูแคน ในคนปรกติบำรุงร่างกาย ป้องกันโรคร้าย

เบต้า กลูแคน Beta1,3D Glucan

แม้ว่าในคนปรกติจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีพอในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่มารุกรานร่างกายได้ แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีเยี่ยม และสมบูรณ์เท่านั้น เป็นที่น่าสังเกตว่า เด็กที่มีอายุก่อน 15 ปี (ช่วงที่ระบบภูมิคุ้มกันยังไม่พัฒนาเต็มที่) และคนที่มีวัยเกินกว่า 35 ปี (ช่วงที่ระบบภูมิคุ้มกันเริ่มเสื่อมถอย) ร่างกายจะมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยจากการรุกรานจากภายนอก รวมทั้งความผิดปรกติที่จะเกิดขึ้นได้ภายในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันนี้ที่มีทั้งมลพิษ และของเสียจำนวนมากอยู่ข้างหลังไว้ให้ประชากรโลกอย่างเราเป็นผู้รับ ถึงเวลาหรือยัง? ที่เราจะหันมาป้องกันตัวเอง ด้วยการสร้างเกราะคุ้มกันให้ร่างกาย โดยการใช้เบต้ากลูแคน

– ป้องกันร่างกายและกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่ไม่เป็นมิตรต่อร่างกาย

– การจัดเซลล์ของร่างกายที่หมดอายุการใช้งานหรือเซลล์ที่ผิดปรกติ

– ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ จากการใช้งานหรือถูกทำลาย

เบต้ากลูแคน บำรุงร่างกาย

ต้องการใช้ betaglucan สำหรับการสร้างสมดุลปกติ (สมดุล Th1) และรักษาสมดุลนี้ให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อเป็นเกราะป้องกันร่างกายและสุขภาพอันมีค่าของเรา โดยใช้เบต้ากลูแคนในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และการบริโภคเบต้ากลูแคนนี้จะไม่ทาให้เรามีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากเดิม เหมือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทอื่นๆ แต่หากลองสังเกตดูจะพบว่า อาการเจ็บป่วยต่างๆที่เคยเกิดกับเราในแต่ละปี เช่น เป็นหวัดจะลดความถี่ลงหรือไม่ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ เป็นเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นของเราจริงๆ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าเบต้ากลูแคนสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งหลายชนิดอีกด้วย2 ดังในสุภาษิตที่กล่าวกันทั่วโลกว่า “กันไว้ดีกว่าแก้”

การรับประทาน เบต้ากลูแคน เพื่อบำรุงร่างกาย เพียงสัปดาห์ละครั้งตามตารางในช่อง S (10 มก/กก) ก็เพียงพอแล้ว เนื่องจากเบต้ากลูแคนสามารถกระตุ้นการสร้าง IL-2 ซึ่งเป็นไซโตไคน์ที่สาคัญที่แสดงถึงการมีสมดุลปกติ3 สาหรับในกรณีที่มีโรคระบาด หรือมีแผลติดเชื้อ ฯลฯ เพื่อป้องกันหรือทาให้อาการที่เป็นอยู่หายเร็วขึ้น สามารถรับประทานทุกวันในปริมาณเดิม จนกว่าทุกอย่างจะกลับเป็นปกติ แล้วก็กลับมารับประทานสัปดาห์ละครั้งเช่นเดิม หลังจากการระบาดหรืออาการติดเชื้อหายไปก็ได้

หมายเหตุ: มีตารางด้านหลังเพื่ออานวยความสะดวกสาหรับผู้บริโภค แต่หากว่าผู้บริโภคต้องการคานวณปริมาณสาหรับบริโภคเอง ก็สามารถคานวณอย่างง่ายๆ ได้โดยดูจากอักษร S (=10 มก/กก), M (=25 มก/กก) หรือ L (=40 มก/กก)ในกรณีต่างๆที่สนใจ เช่น ในกรณีสาหรับบารุงร่างกายก็จะใช้ S ซึ่งเป็นปริมาณเบต้ากลูแคน 10 มก/กก (หรือ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้าหนักตัว) คานวณได้โดยเอาน้าหนักตัวของผู้บริโภค x 10 ก็จะได้ปริมาณที่รับประทานในหนึ่งครั้ง ซึ่งจะต่อวันหรือต่อสัปดาห์ก็ดูรายละเอียดในแต่ละกรณีไป และในแต่ละแคปซูลจะมีปริมาณเบต้ากลูแคน 500 มิลลิกรัม

 

วิธีการใช้ เบต้ากลูแคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น