ภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งเม็ดเลือดขาว

เบต้ากลูแคน มะเร็ง รักษามะเร็ง
เบต้ากลูแคน มะเร็ง รักษามะเร็ง

ภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งเม็ดเลือดขาว เบต้ากลูแคน

มะเร็งเม็ดเลือดขาวส่งผลให้ผู้ป่วยมีปริมาณเม็ดเลือดแดง
ลดน้อยลงจนเกิดภาวะโลหิตจาง เกิดการติดเชื้อบ่อย
จากการทำงานที่ผิดปกติของเม็ดเลือดขาว และอาจได้รับ
ผลข้างเคียงจากการรักษา

มะเร็งเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดอาจก่อให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อนแตกต่างกันไป โดยพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดลิมโฟไซติกบางส่วนที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดไปเป็น
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ บางรายเกิดโรคออโตอิมมูน
ในระบบเลือดซึ่งส่งผลให้ร่างกายทำลายเซลล์เม็ดเลือด
เร็วกว่าที่ผลิต รวมถึงเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งซ้ำซ้อนและ
โรคความผิดปกติเกี่ยวกับเลือดอื่น ๆ ตามมามากกว่า
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดอื่น

ส่วนผู้ป่วยที่มีมะเร็งชนิดรุนแรงอาจได้รับผลข้างเคียง
จากการรักษาและเกิดกลุ่มอาการมะเร็งถูกทำลาย
(Tumor Lysis Syndrome) อย่างเฉียบพลัน ซึ่งเป็นภาวะ
ที่เซลล์มะเร็งตายลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ร่างกายปล่อย
ฟอสเฟตออกมาเป็นปริมาณมากและอาจนำไปสู่ภาวะ
ไตวาย โดยกลุ่มอาการนี้เกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวทุกชนิด

เบต้ากลูแคน Transfer Point By Riches Diva
www.beta1-3dglucan.com/
Facebook : www.facebook.com/bestbetaglucanshop/
YouTube Channel : www.youtube.com/BestGlucan
link to add : http://line.me/ti/p/[email protected]
Line ID @bestbetaglucan
089-477-5555
[email protected]
จัดจำหน่ายโดย บริษัท ริชเชส ดีวา จำกัด
#bestbetaglucan
#betaglucan #beta1-3dglucan
#beta1-3dglucanbytransferpoint
#betaglucantransferpoint #purebetaglucan
#transferpointthailand
#betaglucanbyrichesdiva #richesdiva

** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไป แล้วแต่บุคคล **
** ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค**