การวินิจฉัยเม็ดเลือดขาวต่ำ เบต้ากลูแคน

เม็ดเลือดขาวตำ่ รักษา เบต้ากลูแคน
เม็ดเลือดขาวตำ่ รักษา เบต้ากลูแคน

การวินิจฉัยเม็ดเลือดขาวต่ำ เบต้ากลูแคน

ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ไม่แสดงอาการที่สามารถสังเกตได้
จะต้องตรวจเลือดเท่านั้นจึงจะสามารถระบุได้ และหาก
ผู้ป่วยพบสัญญาณของการติดเชื้อที่ไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลง
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการป่วยควรรีบไปพบแพทย์
เพื่อตรวจอย่างละเอียด ซึ่งแพทย์อาจเจาะไขกระดูก
เพื่อนำมาตรวจหาสาเหตุของเม็ดเลือดขาวต่ำเมื่อผู้ป่วย
ไปพบแพทย์แล้ว แพทย์จะซักประวัติเกี่ยวกับอาการ
เจ็บป่วย หรืออาการที่กำลังเป็นอยู่ จากนั้นจะเก็บตัวอย่าง
เลือดที่บริเวณแขน หรือหลังมือเพื่อนำไปตรวจในห้อง
ปฏิบัติการด้วยวิธีการตรวจนับเม็ดเลือดขาว

ทั้งนี้ เกณฑ์โดยคร่าวของคนปกติทั่วไปจะมีระดับ
เม็ดเลือดขาวดังนี้
แรกเกิด-1 เดือน 5,000-34,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร
อายุ 2-5 เดือน 5,000-15,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร
อายุ 6 เดือน-1 ปี 6,000-11,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร
อายุ 1-12 ปี 6,000-12,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร
อายุ 3-5 ปี 4,000-12,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร
อายุ 6-11 ปี 3,400-10,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร
อายุมากกว่า 12 ปี 3,500-10,500 เซลล์ต่อไมโครลิตร

เบต้ากลูแคน Transfer Point By Riches Diva
www.beta1-3dglucan.com/
Facebook : www.facebook.com/bestbetaglucanshop/
YouTube Channel : www.youtube.com/BestGlucan
link to add : http://line.me/ti/p/[email protected]
Line ID @bestbetaglucan
089-477-5555
[email protected]
จัดจำหน่ายโดย บริษัท ริชเชส ดีวา จำกัด
#bestbetaglucan
#betaglucan #beta1-3dglucan
#beta1-3dglucanbytransferpoint
#betaglucantransferpoint #purebetaglucan
#transferpointthailand
#betaglucanbyrichesdiva #richesdiva

** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไป แล้วแต่บุคคล **
** ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค**