การรับประทานเบต้ากลูแคน ระหว่างรอวินิจฉัยมะเร็ง

เบต้ากลูแคน มะเร็ง

การรับประทานเบต้ากลูแคนระหว่างรอวินิจฉัย มะเร็ง เนื้อร้าย เนื้องอก

เบต้ากลูแคน ดีที่สุด บริสุทธิ์ ไร้สารตกค้าง สร้างเสริมสุขภาพ

หากตรวจพบก้อนเนื้อหรือในระหว่างที่อยู่ในช่วง
รอวินิจฉัย เช่น อีก 3-6 เดือนมาตรวจวัดขนาดใหม่
จากคุณสมบัติกระตุ้นกระบวนการกินสิ่งแปลกปลอม
โดยเม็ดเลือดขาวของเบต้ากลูแคน ซึ่งจะสามารถยับยั้ง
เซลล์มะเร็งหลายชนิดได้ดี แต่คุณสมบัตินี้จะลดลง
ค่อนข้างเร็ว คือลดต่ำกว่า 60% หลังจากไม่ได้กิน
เพียง 2 วันเท่านั้น จึงต้องกระตุ้นให้มีประสิทธิภาพสูง
ที่สุดก็คือ การใช้ปริมาณในสัดส่วน 40 มก./กก. หรือ
น้ำหนักร่างกาย 10 กิโลกรัมต่อ 1 แคปซูล

ดังนั้นเพื่อให้เม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพในการกิน
สิ่งแปลกปลอมที่สูงอยู่ตลอดเวลา และในช่วงระหว่าง
การรอตรวจในรอบต่อไปนี้สามารถรับประทานในปริมาณ
ในสัดส่วน 25 มก./กก. หรือน้ำหนักร่างกาย 10 กิโลกรัม
ต่อครึ่งแคปซูล อาจจะช่วยให้ร่างกายของท่านตอบสนอง
กับก้อนเนื้อนี้ได้ดีขึ้น และอาจจะช่วยลดขนาดหรืออาจ
จะทำให้หายไปได้ อย่างไรก็ตามผลที่ได้อาจจะต่างกัน
ตามการตอบสนองของเซลล์มะเร็งแต่ละชนิด
(ซึ่งพบแล้วร่วม 3,000 ชนิด)

เบต้ากลูแคน Transfer Point By Riches Diva
www.beta1-3dglucan.com/
Facebook : www.facebook.com/bestbetaglucanshop/
YouTube Channel : www.youtube.com/BestGlucan
link to add : http://line.me/ti/p/[email protected]
Line ID @bestbetaglucan
089-477-5555
[email protected]
จัดจำหน่ายโดย บริษัท ริชเชส ดีวา จำกัด

** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไป แล้วแต่บุคคล **
** ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค**