เบต้ากลูแคนและประสิทธิภาพ โดย ดร.วิทยา กดุมภะ

เบต้ากลูแคนและประสิทธิภาพ วิทยา กดุมภะ

รู้จักเบต้ากลูแคนและประสิทธิภาพ

สาระน่ารู้ โดย ดร.วิทยา กดุมภะ

ใครๆที่ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ก็ย่อมที่จะต้องการให้ สารที่ทานเข้าไป มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งสารแต่ละชนิด จะมีองค์ประกอบ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพต่างๆกัน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะเบต้ากลูแคนว่า อะไรคือองค์ประกอบสำคัญในการที่จะทำให้ เบต้ากลูแคน มีประสิทธิภาพสูงสุด?

คนจำนวนมากมักจะคิดว่า ถ้าสารมีความบริสุทธิ์สูงสุด ก็จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นจึงมักมองหา ความบริสุทธิ์ของสารเป็นสำคัญ เรื่องนี้เป็นความจริงหากเป็นสารเคมีทั่วไป แต่สำหรับสารชีวภาพอย่างเบต้ากลูแคนแล้ว จะมีการทำงาน ที่แตกต่างจากสารเคมีทั่วไป โดยการทำงานของสารชีวภาพ จะยิ่งกว่าการทำงานของลูกกุญแจ กับแม่กุญแจ ซึ่งถ้าลูกกุญแจมีขนาด และรูปร่างที่พอไขได้ ก็จะไขแม่กุญแจได้ แต่จะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพต่อเนื่องกันไปหลากหลายชนิด ในประสิทธิภาพที่ต่างกัน ทั้งเชิงบวกและลบ จึงต้องการเบต้ากลูแคน ที่มีรูปร่างถูกต้องจริงๆ

ถ้าเปรียบเม็ดเลือดขาวเหมือนแม่กุญแจ เบต้ากลูแคนก็จะเหมือนลูกกุญแจ ความเฉพาะของการจับกัน ระหว่างเม็ดเลือดขาว และเบต้ากลูแคน จะส่งผลถึงการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันเช่น เบต้ากลูแคนจากเห็ดหลินจือ ส่วนใหญ่ มีประสิทธิภาพเพียง 40% เท่านั้น ส่วนเบต้ากลูแคนจากสาหร่าย จะกระตุ้นสมดุล Th17 แทนที่จะเกิดสมดุล Th1 ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเลือกทานเบต้ากลูแคนที่ถูกต้องเท่านั้น จึงจะได้ประโยชน์ที่แท้จริง

บทความโดย : ดร.วิทยา กดุมภะ

เบต้ากลูแคน Transfer Point By Riches Diva

สั่งซื้อ โปรโมชั่น เบต้ากลูแคน