เบต้ากลูแคนและประสิทธิภาพ โดย ดร.วิทยา กดุมภะ ตอน2

เบต้ากลูแคน แนะนำ ประโยชน์ beta glucan ดีที่สุด

รู้จักเบต้ากลูแคนและประสิทธิภาพ (ตอนที่2)

สาระน่ารู้ โดย ดร.วิทยา กดุมภะ

ถ้าพูดถึงขนาดของ เบต้ากลูแคน ที่ถูกต้อง การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในช่วงปี 1960-1970 พบว่ามีขนาดประมาณ 1 ไมครอน หรือเป็นขนาดของโมเลกุลกลูโคส เรียงต่อกันยาว 7 โมเลกุล และ 1 โมเลกุลของสายแขนง

ส่วนรูปร่างที่ถูกต้อง หรือเหมาะสมที่พูดถึงคือ โครงสร้าง 3 มิติ ของโมเลกุลเบต้ากลูแคน ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เบต้ากลูแคนในแต่ละยี่ห้อ จะมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากโครงสร้าง 3 มิติตามธรรมชาติ อาจจะถูกทำลายไปอย่างง่ายดาย จากสารเคมีหรือขั้นตอนต่างๆที่ใช้ ตลอดจนอุณหภูมิ หรือความเป็นกรด-ด่าง ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อรูปร่างโมเลกุลด้วยกันทั้งสิ้น แม้เบต้ากลูแคนที่ได้ จะมีความบริสุทธิ์เพียงใด แต่หากมีโครงสร้าง 3 มิติที่ผิดไปจากธรรมชาติ ก็จะมีประสิทธิภาพต่างๆกันออกไป

แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่า เบต้ากลูแคน [Beta Glucan] ที่เรารับประทาน มีโครงสร้าง 3 มิติที่ถูกต้อง เพียงใด? คำตอบก็คือ ไม่สามารถบอกได้จากคำพูดปากเปล่าจากผู้ผลิต ซึ่งมักใช้อ้างกันอยู่ทั่วไป แล้วมีวิธีไหนหรือไม่ที่จะสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า เบต้ากลูแคน มีโครงสร้าง 3 มิติ และ ขนาดที่ถูกต้อง? ณ เวลานี้มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น และเป็นวิธีที่พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจน นั่นคือ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคน ซึ่งมีการศึกษาจำนวนมาก ซึ่งสามารถค้นหาได้ใน ข้อมูลฐานของ กระทรวงสาธารณสุขของประเทศสหรัฐอเมริกา (‭https://www.ncbi.nlm.nih.gov/‬) นอกจากจะมีข้อมูลการเปรียบเทียบแล้ว ยังมีข้อมูลของการนำเบต้ากลูแคนไปใช้ในกรณีต่างๆ รวมทั้งสามารถทราบถึงสถาบันที่นำไปวิจัย และยังมีที่อยู่ที่สามารถเขียนจดหมาย หรืออีเมลล์ไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ศึกษาโดยตรงได้อีกด้วย

บทความโดย : ดร.วิทยา กดุมภะ