เบต้ากลูแคน ระบบภูมิคุ้มกัน ดร.วิทยา ตอนที่1

เบต้ากลูแคน-ระบบภุมิคุ้มกัน-ดร-วิทยา-กดุมภะ

ระบบภูมิคุ้มกัน เบต้ากลูแคน คุยกับ ดร.วิทยา ตอนที่1

ตอนที่ 1: หน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน

1. ป้องกันสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก ที่จะเข้ามาทำอันตรายร่างกายของเรา ปกติร่างกายของเราอาจได้รับเชื้อจุลชีพ ฯลฯ จากภายนอกนับล้านๆตัวในแต่ละวัน ส่วนใหญ่มาจากอาหาร น้ำ และอากาศที่เราสัมผัส เชื้อโรคเหล่านี้อาจก่อให้เกิดโรค ในระดับความรุนแรงที่ต่างๆกัน บางชนิดก็ไม่ก่อให้เกิดโรคเลย แต่ภูมิคุ้มกันของเรา จะต้องกำจัดจุลชีพทั้งหมดนี้ ให้หมดสิ้นไปจากร่างกายตลอดเวลา

2. กำจัดเซลล์ผิดปกติ ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดในระหว่างการสร้างเซลล์ใหม่เอง หรือเกิดจากสารพิษที่เราได้รับจากสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์ผิดปกติไป เซลล์ผิดปกติที่สร้างขึ้นใหม่นี้ถึงแม้จะเป็นแค่หนึ่งในล้านเซลล์ ก็จะต้องถูกกำจัดโดยระบบภูมิคุ้มกัน ก่อนที่จะถูกพัฒนาไปเป็นเซลล์ที่อันตรายต่อร่างกาย

3. ซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ ที่ชำรุดสึกหรอ จากการใช้งาน ถ้าซ่อมไม่ได้ก็จะกำจัดเซลล์เหล่านั้นทิ้งไป แล้วร่างกายก็จะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทน

4. กำจัดสารพิษ ที่ร่างกายได้รับจากสิ่งแวดล้อม อาหาร และอื่นๆ ให้ออกไปจากร่างกาย

จะเห็นได้ว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีความสำคัญมากเพราะ มีหน้าที่ปกป้องร่างกายจากสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาเซลล์ต่างๆให้อยู่ในสภาพปกติ และการกำจัดเซลล์และสารพิษ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอีกด้วย

ยกตัวอย่าง เช่น เวลาเราได้รับการผ่าตัด เมื่อผ่าตัดเสร็จ คุณหมอจะแค่เย็บแผลให้ปิด และให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อเท่านั้น ส่วนขั้นตอนต่อไป ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเอง จะเป็นผู้ที่ซ่อมแซม ให้เป็นปกติดังเดิม ดังนั้นการมีภูมิคุ้มกันที่ถูกต้อง และแข็งแรง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก สำหรับการดำรงอยู่ของร่างกาย

คนที่โชคดีมีระบบภูมิคุ้มกัน ที่ถูกต้องและแข็งแรง จึงมีอายุยืนยาว โดยที่ไม่ป่วยไม่ไข้ ส่วนคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดีนัก ปัจจุบันก็สามารถปรับให้ถูกต้องได้ หรือปรับให้แข็งแรงขึ้นได้ ดังจะพูดถึงต่อไป

บทความโดย ดร.วิทยา กดุมภะ

เบต้ากลูแคน Transfer Point By Riches Diva