ข้อควรระวัง ซัลฟอราเฟน (Salfolaphane)

Salfolaphane

โดย ดร. วิทยา กดุมภะ

ข้อควรระวัง ผู้ป่วยมะเร็ง ซัลฟอราเฟน (Salfolaphane)

ดูเหมือนจะมีประโยชน์ แต่มีโทษมหันต์ต่อผู้ป่วย ที่เป็นมะเร็ง

ซัลฟอราเฟน (Salfolaphane) 1
ซัลฟอราเฟน (Salfolaphane) 1
ซัลฟอราเฟน (Salfolaphane) 2
ซัลฟอราเฟน (Salfolaphane) 2
ซัลฟอราเฟน (Salfolaphane) 3
ซัลฟอราเฟน (Salfolaphane) 3
ซัลฟอราเฟน (Salfolaphane) 4
ซัลฟอราเฟน (Salfolaphane) 4
ซัลฟอราเฟน (Salfolaphane) 5
ซัลฟอราเฟน (Salfolaphane) 5
ซัลฟอราเฟน (Salfolaphane) 6
ซัลฟอราเฟน (Salfolaphane) 6
ซัลฟอราเฟน (Salfolaphane) 7
ซัลฟอราเฟน (Salfolaphane) 7
ซัลฟอราเฟน (Salfolaphane) 8
ซัลฟอราเฟน (Salfolaphane) 8

ข้อควรระวัง – Sulforaphane