โรคมะเร็ง

เบต้ากลูแคนในผู้ป่วยมะเร็ง

1.เบต้ากลูแคนจะไปกระตุ้นและเพิ่มพลังให้เม็ดเลือดขาว(ซึ่งทำหน้าที่กำจัดสิ่ง แปลกปลอม เซลล์ร้ายต่างๆโดยเฉพาะเซลล์มะเร็ง) อีกทั้งยังกระตุ้นให้พลาสม่าเซลล์สร้างแอนตี้บอดี้ต้านเซลล์มะเร็ง โดยจะลอยไปตามกระแสเลือด ซึ่งเมื่อพบเซลล์มะเร็งก็จะเกาะติดเป็นเป้าให้เม็ดเลือดขาวเข้าไปโจมตีทำลาย

2.นอกจากนี้เบต้ากลูแคนยังเสริมให้การรักษามะเร็งโดยใช้ยาคีโมได้ผลดียิ่งขึ้น ในการแพทย์แผนปัจจุบันกับการรักษาโรคมะเร็ง จะใช้การผ่าตัด ฉีดยาคีโม และการฉายรังสีทำลายมะเร็งรวมกัน ยาคีโมจะทำให้จำนวนเม็ดโลหิตขาวในเลือดลดจำนวนต่ำกว่าปกติ จึงทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโรคสารพัดได้โดยง่าย เพราะมีภูมิต้านทานต่ำหรือบกพร่องซึ่งสถานะเท่ากับคนเป็นเอดส์ แตการกินเบต้ากลูแคนจะเสริมไม่ให้เกิดปัญหาเม็ดโลหิตขาวบกพร่อง จึงเสริมในการทำลายเซลล์มะเร็งได้มากกว่าแต่ละอย่างรวมกัน

3.เบต้ากลูแคนป้องกันอันตรายจากรังสีบำบัดมะเร็ง โดยจะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อนจากรังสีและยังเสริมภูมิต้านทานอีกด้วยซึ่ง เรียกว่าเกิดผลประโยชน์ข้างเคียง

4 งานวิจัยที่จุดประกายการศึกษาเบต้ากลูแคน ก็คืองานของ ดร.ปีเตอร์ แมนเซลล์ ซึ่งได้รักการตีพิมพ์ในวารสารมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกาในปี 1975 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับมะเร็งผิวหนังและมะเร็งเต้านม ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่า เบต้ากลูแคนช่วยให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงและหายไปได้

**ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไป แล้วแต่บุคคล**

ช่าวสารสุขภาพ