Compare Betaglucan เบต้ากลูแคนยี่ห้อไหนดีที่สุด

เบต้ากลูแคน ยี่ห้อไหนดี เปรียบเทียบกลูแคนดีที่สุด แนะนำ beta glucan

บทสรุปจากการศึกษาเปรียบเทียบเบต้ากลูแคน ชนิดต่างๆ เบต้ากลูแคน รีวิวเปรียบเทียบจากการศึกษา สถาบันวิจัยระดับโลก การศึกษาที่ผ่านมาทำให้ได้เห็น คุณสมบัติเฉพาะของเบต้ากลูแคนแต่ละชนิด สรุปได้ดังต่อไปนี้:

เบต้ากลูแคน ราคาที่ดีมากกว่า ด้วยปริมาณและประสิทธิภาพ  

เบต้ากลูแคน (Beta 1,3 D Glucan) ยี่ห้อ ทรานสเฟอร์ พอยท์ สกัดจากผนังเซลล์ของยีสต์ขนมปัง แนะนำเบต้ากลูแคน ต้อง ทรานเฟอร์ พอยท์ แม้ว่าเบต้ากลูแคนจากยีสต์ขนมปังมีพันธะ 1,3 1,6-beta ด้วยกันทั้งนั้น แต่ใขณะนี้ยี่ห้อทรานสเฟอร์ พอยท์ เป็นยี่ห้อที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นยี่ห้อที่การศึกษาโดยหน่วยงานอิสระ (เป็นบริษัทในเครือขอมหาวิทยาลัย จอห์นส์ ฮอปกินส์) พบว่ามีปริมาณพันธะ 1,3 1,6-beta ที่สูงที่สุดของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายใสหรัฐอเมริกา
และเป็นยี่ห้อเดียวในขณะนี้ที่ระบุปริมาณพันธะ 1,3 1,6-beta ไว้บนฉลาก ด้วยความเพียรพยายามคัดเลือกสายพันธุ์ ทำให้ ในที่สุด บริษัททรานสเฟอร์ พอยท์ ได้สายพันธุ์ที่เหมาะสมในการนำมาสกัดเบต้ากลูแคน ซึ่งก็คือ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ 300 (ก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น Beta 1,3 D Glucan เคยถูกเรียกว่า Glucan #300) รวมถึงช่วงเวลาของ การเก็บเกี่ยวเบต้ากลูแคน โดยการนำยีสต์ขนมปัง มาสกัดเพื่อให้ได้เบต้ากลูแคนที่มีพันธะ 1,3 1,6 สูงสุด และขั้นตอนการทำเบต้ากลูแคนให้บริสุทธิ์ ซึ่งเป็น ขั้นตอนที่ซับซ้อนมาก เพื่อยังคงความเป็นธรรมชาติของเบต้ากลูแคนไว้ให้ได้ด้ว

เบต้ากลูแคน ดีที่สุด transfer point usa
เบต้ากลูแคน ดีที่สุด transfer point usa

เบต้ากลูแคน ราคาเบต้ากลูแคน มะเร็งเบต้ากลูแคน ภูมิแพ้ วิธีกินเบต้ากลูแคน เบต้ากลูแคน ยี่ห้อไหนดี เบต้ากลูแคน ผลข้างเคียง เบต้ากลูแคน แนะนำ ขายเบต้ากลูแคน ยีสต์ขนมปัง Transfer Point สหรัฐอเมริกา

เบต้ากลูแคน จากยีสต์ขนมปัง: มีประสิทธิภาพดีที่สุดในทุกแง่มุมที่ศึกษา

ทั้งการกินสิ่งแปลกปลอมและการย่อยสลายของเม็ดเลือดขาว การเสริมสมดุล Th1 การกระตุ้น NK เซลล์ และการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

เบต้ากลูแคนจากเห็ด: ผลที่ได้จากเห็ดไมตาเกะและเห็ดหางไก่งวง ซึ่งเป็นสุดยอดของเห็ดที่มีคุณสมบัติในการเสริมภูมิคุ้มกันแสดงให้เห็นว่า มีการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการกินให้กับเม็ดเลือดขาวได้ปานกลาง กระตุ้นการสร้าง IL-2 ได้ปานกลาง (สามารถเสริมสมดุล Th1 ได้แต่ไม่เต็มที่) การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งบางส่วน การรอดชีวิตในระยะยาวโดยเฉลี่ยจะได้ราว 35% ส่วนการกระตุ้น NK เซลล์พบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในช่วง 45-200%[2]

หมายเหตุ: เป็นที่น่าสังเกตุว่า เห็ดชนิดอื่นๆจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเห็ดไมตาเกะและเห็ดหางไก่งวงที่ใช้ในการศึกษาในบทนี้[3] จะเห็นได้ว่า เห็ดหลินจือ ซึ่งมีการวางจำหน่ายเป็นจำนวนมากในบ้านเรา หรือเห็ดหอม ไม่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง IL-12 เลย ซึ่งทำให้การเสริมสมดุล Th1 ไม่ได้ และทำให้การกระตุ้น NK เซลล์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจาก IL-12 เป็นตัวกระตุ้น NK เซลล์ที่สำคัญอันหนึ่ง [ดูรายละเอียดในหัวข้อ การกระตุ้น NK เซลล์ในบทนี้] นอกจากนี้ในแง่การยับยั้งการเจริญเติบโตของก้อนมะเร็งและอัตราการรอดชีวิตในระยะยาวของทั้งเห็ดหลินจือและเห็ดหอม ก็ให้ผลในระดับปานกลางถึงต่ำเท่านั้น

เบต้ากลูแคนจากรำข้าว: นอกจากคุณสมบัติที่เหนือกว่าเบต้ากลูแคนอื่นในด้านการลดไขมันและน้ำตาลในเลือดแล้ว ยังกระตุ้นการสร้างสารเกี่ยวกับการย่อยสลายได้ดี แต่กระตุ้นการสร้าง IL-2 ได้ไม่ดี (เสริมสมดุล Th1 ได้ไม่ดีนัก) และไม่สามารถกระตุ้นการทำงานของ NK เซลล์ได้

เบต้ากลูแคนจากยีสต์สุรา: ให้ผลที่แย่ที่สุดในบรรดาเบต้ากลูแคนที่นำมาเปรียบเทียบกัน จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติในการกระตุ้นการกินสิ่งแปลกปลอมก็ไม่ค่อยดี กระตุ้นสร้างการสารเกี่ยวกับการย่อยสลายได้ไม่ดี และกระตุ้นการสร้าง IL-2 ได้ไม่ดี การศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ มีข้อมูลที่สนับสนุนว่า เบต้ากลูแคนจากยีสต์สุรา (เบต้ากลูแคนชนิดที่ละลายน้ำ) ไม่สามารถเสริมสมดุล Th1 ได้เลย

การเปรียบเทียบเชิงปริมาณและคุณภาพ เบต้ากลูแคน

………บริสุทธิ์กว่าและปริมาณมากกว่า ในราคาใกล้เคียงกัน………

เบต้ากลูแคน (Beta 1,3 D Glucan) ยี่ห้อ ทรานสเฟอร์ พอยท์ สกัดจากผนังเซลล์ของยีสต์ขนมปัง เป็นยี่ห้อที่สกัดได้บริสุทธิ์ที่สุดในขณะนี้ และเป็นยี่ห้อเดียวเท่านั้นที่ระบุปริมาณ beta 1,3 glucan อยู่ที่ฉลาก ไม่ใช่แค่ปริมาณเบต้ากลูแคนรวม ดังนั้นที่มีการระบุที่ฉลากผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อต่างๆ เช่น มีเบต้ากลูแคน 500 มิลลิกรัม (โดยทั่วไปจะมีความบริสุทธิ์เพียง 50-70% คือมีเบต้ากลูแคนจริงเพียง 250-350 มิลลิกรัมเท่านั้น!!) แต่ของทรานสเฟอร์ พอยท์ มีปริมาณเบต้ากลูแคนทั้งชนิด 1,3 และ 1,6 อยู่ถึงเกือบ 90% แต่ถ้าคิดเป็นปริมาณคาร์โบไฮเดรตก็มีถึง 95% เป็นการทำให้บริสุทธิ์อย่างที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า Purification ไม่ใช่เพียงการสกัด (Extraction) ซึ่งยังคงมีสารปนเปื้อนอีกหลายชนิดอยู่ในผลิตภัณฑ์…ไม่ใช่สารบริสุทธิ์

ดังนั้นใน 1 แคปซูลของทรานสเฟอร์ พอยท์ จึงมีเบต้ากลูแคนที่บริสุทธิ์ถึงเกือบ 450 มิลลิกรัม หากเทียบกับยี่ห้ออื่นๆในเชิงปริมาณแล้ว ผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อในแต่ละแคปซูลหรือซองมีเนื้อเบต้ากลูแคน (ทีอาจจะไม่ได้ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์) เพียง 50-100 มิลลิกรัมเท่านั้น ดังนั้นใน 1 ขวดหรือกล่องที่จำหน่ายในราคาใกล้เคียงกัน จะเทียบเท่ากับเบต้ากลูแคนจากทรานสเฟอร์ พอยท์ เพียง 4-7 แคปซูลเท่านั้น และอาจจะเป็นเบต้ากลุแคนที่ไม่ได้ทำให้บริสุทธิ์เลย หรือมีความบริสุทธิ์เพียง 50-70% เท่านั้น

การเปรียบเทียบนี้ทำให้ผู้อ่านได้ทราบว่าปริมาณ beta 1,3 glucan ในแคปซูลของ ยี่ห้อทรานเฟอร์ พอยท์ มีความบริสุทธิ์ และปริมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ ในขณะที่ราคาก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน จึงสามารถสรุปได้ว่า เบต้ากลูแคน จากทรานสเฟอร์ พอยท์ ถูกกว่ายี่ห้ออื่นๆ 400-700%

**ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไป แล้วแต่บุคคล**


เบต้ากลูแคน ยี่ห้อ ทรานเฟอร์พ้อยท์ ดีที่สุด

 

(ที่มา: หนังสือ “เบต้ากลูแคน: เสริมภูมิคุ้มกัน…ความจริงที่ต้องรู้”)

** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไป แล้วแต่บุคคล **

** ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค**