how to deliver

วิธีการจัดส่ง เบต้ากลูแคน

เราจะดำเนินการจัดส่งเบต้ากลูแคนให้ท่านภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากได้ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินของท่านว่าสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ :