Beta 1,3D Glucan เบต้ากลูแคน Glucan 300® Transfer Point USA

เบต้ากลูแคน Beta 1,3D Glucan​ สุขภาพจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และภูมิคุ้มกันที่ดี ต้องอยู่ในสมดุลที่ถูกต้องด้วย Glucan 300® Transfer Point เบต้ากลูแคน ที่สกัดจากยีสต์ขนมปัง ที่สามารถเสริมและปรับสมดุลภูมิคุ้มกันร่างกายให้กลับมาปกติได้ เพื่อสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรง ปราศจากโรคร้ายช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และป้องกันเราจากไวรัสหรือเชื้อโรคต่างๆ Beta 1,3D Glucan

เบต้ากลูแคน Beta 1,3D Glucan 300

Glucan 300® Transfer Point คือเบต้ากลูแคน ที่ดีที่สุด

ผลิตโดยบริษัท ทรานเฟอร์พ้อย สหรัฐอเมริกา โดยมีสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายสถาบันที่ให้การรับรอง เบต้ากลูแคน Glucan 300® Transfer Point  รวมถึงนำไปใช้เพื่อศึกษาวิจัยในระดับสากล อาทิเช่น

Harvard University
Cornell
University of Louisville
Tufts University
Brown University
Purdue
Auburn University
North Carolina A&T State

องค์การอาหารและยา เลขที่  อย.74-4-4-01056-1-0001

สุขภาพดี คุณสร้างได้

Glucan 300® Transfer Point เบต้ากลูแคนที่ดีที่สุดของโลก จากการวิจัยเปรียบเทียบกับ 100 กว่าผลิตภัณฑ์ทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกา โดยมหาวิทยาลัยหลุยวิลล์ และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ได้รับการแนะนำจากเว็บไซต์มะเร็งอันดับหนึ่งของ สหรัฐอเมริกา www.cancertutor.com/beta-glucan/ ให้คนไข้มะเร็งใช้คู่กับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

Glucan 300® Transfer Point จึงเป็นคำตอบของคนรักสุขภาพ ที่ช่วยปรับสมดุลของร่างกายและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้มีสุขภาพดี และร่างกายที่แข็งแรง