วิตามินซี Vitamin C

วิตามินซีเป็นวิตามินที่ได้รับจากอาหาร และมนุษย์เราก็ได้จากพืชผักผลไม้ที่เราทานเข้าไป อาจจะมียกเว้นบ้างในสัตว์น้ำบางประเภท ที่ทานสาหร่ายทำให้ผู้ทานจะได้วิตามินซีด้วย ดังนั้นร่างกายเราไม่ต้องสร้างวิตามินซี เองแบบสัตว์ที่กินเนื้อ เช่น พวกหมา แมว ฯลฯ ในเชิงวิวัฒนาการกว่า 2.65 ล้านปีของมนุษยชาติ นอกจากหน้าหนาวในแถบโลกหนาวที่มีหิมะตกเท่านั้น ที่พืชพรรณไม่สามารถขึ้นได้ดี ทำให้มนุษย์ในแถบนั้น อาจจะได้รับวิตามินซีน้อยกว่ามนุษย์แถบอื่นของโลก แต่เราต้องทานวิตามินซีทุกวัน

ในฐานะวิตามินซึ่งเป็นสารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และเนื่องการที่เป็นวิตามินที่สามารถละลายได้ในน้ำ จึงแทบจะไม่มีวิตามินซีสะสม หรือตกคัางอยู่ในร่างกายในแต่ละวัน กากเราบริโภควิตามินซีในปริมาณที่ปกติ มีรายงานว่า แม้ได้รับวิตามินซีในระดับ 20,000 มก.เป็นเวลานาน ก็มิได้ส่งผลข้างเคียงต่อร่างกาย เช่น การเกิดนิ่วหรือหินปูน แม้การได้รับในระดับนี้ยังไม่น่าเป็นห่วง แล้วการได้รับในปริมาณ 1000-2000 มก.ต่อวัน โอกาสส่งผลเสียยิ่งเกิดขึ้นได้น้อยมาก

บทความโดย : ดร.วิทยา กดุมภะ