โควิด 19 กับเบต้ากลูแคน ที่สกัดจากยีสต์ขนมปัง สายพันธุ์ #300

Glucan 300® ลดโอกาสเสี่ยงเป็น COVID-19 ได้จริงไหม ?

 

หลายท่านอาจสงสัยว่า Glucan 300® มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับโรค Covid-19 หรือมีกลไกในการช่วยลดโอกาสเสี่ยงโรค Covid-19 ได้อย่างไร

จึงขอนำเสนอบทความของ ดร.วิทยา กดุมภะ ที่จะมาช่วยตอบคำถามและคลายข้อสงสัยเหล่านี้